Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3933]

(101)26
4
Leeuwen,van
Abraham
Avraham z.v. Yehuda
Sophia Levison
Levi van Leeuwen & Meintje Fransie(zie opm.)
09-02-1792
16 Shevat 5552
Berghem(zie opm.)
23-12-1866
16 Tevet 5627
Oss
Geffen
25-12-1866//17 Tevet 5627
ואברהם שב למקומו
פ"נ
איש תם וישר
אברהם ב"ר יהוד
פאן
לעווען
נפטר אור ליום ב
ט"ז טבת
ונקבר ביום ג י"ז בו
שנת תרב"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En Avraham ging terug naar zijn plaats
Hier Rust
Een ingetogen en rechtschapen man
Avraham zoon van de heer Yehuda
van Leeuwen
hij overleed op de vooravond van maandag 
16 Tevet 
en werd begraven op dinsdag de 17e daarvan
in het jaar 5627

T N Ts B H 
Geboorte:-
Geboortedatum is teruggerekend vlg. de datum van de besnijdenis 16-02-1792.(23 Shevat 5552)
Ook Becker (*) geeft deze datum aan.
[Bron:-Akevoth-Nijmegen Circumsion Register-1230/04-nr.025
 record index #22] (**)
Als geboorteplaats geeft de overlijdensakte Berchem (NB), hetgeen ook door Becker (*) wordt aangegeven als ook de huwelijksakte.
Dit is echter in strijd met het besnijdenisregister (**), waar de geboorteplaats is aangegeven als Bergen (in Limburg).

Uitsluitsel geven hier de huwelijkse bijlagen van de huwelijksakte, hieronder genoemd [Bron:-Family Search-Huwelijkse Bijlagen Lith 1830-1834-image 76 e.v. uit 841 images] waarin Berchem als zijn geboorteplaats is aangegeven in de akte van bekendheid en gehomologeerd werd.

Het gegeven in het Nijmeegse besnijdenisregister is daarom fout.

Niet duidelijk is waarom de naam van de vader desondanks aldaar wordt aangegeven als  Leeb Bergen. [Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #95 Oss 24-12-1866
Overleden om 10 uur namiddag
Vlg. de Joodse kalender was dit uur van overlijden reeds in de volgende dag-maandag 16 Tevet 5627 (24-12-1866)


Zijn echtgenote is een nichtje-broersdochter van (101)59 en een nicht van (101)70, dochter van een andere broer van haar vader. 

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.097
Inventarisnr: 4773
Gemeente: Lith
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 5
Datum: 17-05-1831
Bruidegom Abraham van Leeuwen
Geboortedatum: 08-02-1792
Geboorteplaats: Berghem
Bruid  Sophia Levison
Geboortedatum: 11-04-1802
Geboorteplaats: Maashees
Vader bruidegom Levi van Leeuwen
Moeder bruidegom Mijntje Marcus
Vader bruid Samuel Isaak Levison
Moeder bruid Mijntje Levie
Nadere informatie Akte bevat meer informatie.

De naam van de moeder in de personalia is die welke voorkomt in de overlijdensakte.In de huwelijksakte is dit Mijntje marcus en bij Becker (*)
Wilhelmina Marcus.

*)-"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*) -pag.138

Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(in dit boek is dit graf 26)2015/08/27
bnnch