Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3934]

(101)29
4
Osten,van
Allegonda
van der Wielen
Abraham van der Wielen
Sando ( Samuel) van Osten & Johanna Jacobs
ca 1796(zie opm.)
Oss
16-12-1861
13 Tevet 5622
Oss
Geffen
17-12-1861//14 Tevet 5622
אשה יראת ה היא תתהלל
פ"ט
גאלדה אשת אברהם פ"ד ווילען
נפטרת ליל י"ג טבת ונקברת ביום
י"ד בו בשנת תברך מנשים לפ"ק
ציון
לאשת חיל תפארת בעלה ובניה
גמלה טוב כל ימי חייה
כפה פרשה לעני ולאביון ידיה
ויהללוה בשערים
Een vrouw die God vreest, zij zal geprezen worden (1)
Hier is geborgen
Golda de vrouw van Avraham v.d. Wielen
Overleden in de nacht van 13 Tevet en zij werd begraven op de 14e
daarvan in het "onder de vrouwen wordt zij geprezen" (2) (5)

Een gedenkteken
voor een flinke vrouw, de pracht van haar man en zonen
zij deed goed alle dagen van haar leven
haar handpalm strekte zij uit naar de arme en naar de noodruftige haar handen(3)
in de poorten zal men haar prijzen (4)

Tevens wordt verwezen naar:-

-"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)  -pag.96-97

Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(in dit boek is dit graf 29)

(1)-Spreuken 31:30
(2)-naar Richteren 5:24
(3)-Spreuken 31:20
(4)-Ruth 3:11
(5)-de getallenwaarde van de ge'accentueerde letters geven het overlijdensjaar weer.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6132
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 123
Overledene Allegonda van Osten
Overlijdensdatum: 16-12-1861
Vader  Samuel Isaac van Osten
Moeder  Aanna Jacobs
Partner Abraham van der Wielen
Relatie: Weduwe van

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 1 uur in de nacht.

Voor het geboortejaar verwijst Becker (*) naar de huwelijkse bijlagen van de huwelijksakte (akte van bekendheid). 

Dit past niet bij haar leeftijd bij overlijden als aangegeven op haar overlijdensakte in 1861 (67 jaar).Volgens dit gegeven zou haar geboortejaar 1794 moeten zijn geweest.

Zij was de dochter van (101)55 en de echtgenote van (101)43.

Zij was de zuster van (101)65.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.126
Inventarisnr: 6069
Gemeente: Oss
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 12
Datum: 24-06-1820
Bruidegom Abraham van der Wielen
Geboorteplaats: Oss
Bruid  Allegonda van Osten
Geboorteplaats: Oss
Vader bruidegom Isaak Moses van der Wielen
Moeder bruidegom Brijn Isaak
Vader bruid Sando van Osten
Moeder bruid Johanna Jacobs
Nadere informatie Akte bevat meer informatie.

Overlijdensdetails echtgenoot:-

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6132
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 25
Overledene Abraham van der Wielen
Overlijdensdatum: 08-02-1857
Vader Isaac Mozes
Moeder Isaac Brijn
Partner Allegonda van Osten
Relatie: Echtgenoot van


2015/08/28
bnnch