Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3935]

(101)30
4
Roos,de
Johanna Sara
Sara Hanna d.v. Soesman
de Winter
Levi de Winter
Simon Samuel de Winter & Roosje Salomon
1782
Oisterwijk
13-12-1861
11 Tevet 5622
Lith
Geffen
16-12-1861//13 Tevet 5622
מנשים באהל תבורך לפ"ק

מצבת קבורה

שלמה בטוב  מעשיה
רצוי במתנת ידיה
הדריכה לתורה בניה
הנה נחו עצמותיה
האשה מרת שרה הנה
אשת כ משה יהוד דעווינטר
נפטר בליל ש"ק י"א טבת
לפ הנל
ונקבר ביום ב הסמוך לו

ת נ צ ב ה 
בטקסט טעויות לשוניות
בעיקר בשימוש של זכר ונקבה
Van de vrouwen in de tent zijt gij gezegend (*) (1 )lifak 

Een grafsteen

Volmaakt in de goedheid harer daden
Gewaardeerd in de gift harer handen
Zij leidde haar zonen op in de Leer
Hier rusten haar beenderen (2)
De vrouwe mevrouw Sara Hanna 
De vrouw van de ge'eerde Moshe Yehuda de Winter
Overleden in de avond van de Heilige Shabbath 11 Tevet
van het bovenaangegevene jaartal
En zij werd begraven op maandag daaropvolgend

T N Ts B H 

De eerste letters van regels 1 t/m 4 tesamen met letters 2 & 3 in regel 4 zijn een acrostichon op haar naam Sara Hanna.

De tekst bevat grammaticale fouten, waaronder in het gebruik van mannelijk en vrouwelijk.
(het resultaat van de door Becker (*) gedane poging om tot een gecorrigeerde tekst te komen-noot #9 op pag.156-moet geheel van de hand gewezen worden).

De eerste letters van de drie eerste regels geven haar eerste naam Sara.
De drie eerste letters van regel IV haar tweede naam Hanna

(*)-Het woord "gezegend" heeft de getallenwaarde (5)622 - het jaar van overlijden.Lifak = vlg. de korte telling.Hieruit blijkt dat de bovenspreuk betrekking heeft op het overlijdensjaar.

(1)-Richt 5:24
(2)-Naar I Kon 13:31

Tevens werd  verwezen naar:-

-"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)  -pag.156-157

In dit boek is dit graf nr.30

Haar moeders naam, voor komend op de huwelijksakte, wordt in de overlijdensakte aangegeven als onbekend.


Geboortejaar werd vastgesteld vlg. haar leeftijd bij overlijden. (79 jr.)  

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #35 Lith 14-12-1861
Uur van overlijden 5 uur namiddag op vrijdag.    
Op dit uur was in dit jaargetijde de Shabbath al ingevallen en dus de volgende dag vlg. de Joodse kalender:-11 Tevet 5622 
Zij was de echtgenote van (101)32 en de moeder van (101)15 & (101)74
Zij was een zuster van (101)41 en een tante van (101)09.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.097
Inventarisnr: 4761
Gemeente: Lith
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 65
Datum: 14-11-1812
Bruidegom Levi de Winter
Geboortedatum: 01-09-1782
Geboorteplaats: Rossum
Bruid  Jeanne Simon de Roos
Geboorteplaats: Oisterwijk
Vader bruidegom Israel Levi de Winter
Moeder bruidegom Sara Wolf
Vader bruid Simon Samuel de Roos
Moeder bruid Roosje Salomon

Vlg. Becker (*), verwijzend naar het Notarieel Archief van Oisterwijk inz.
haar vader-05-11-1811-heette zij ook Jeanne

Opmerkzaam is dat haar burgerlijke voornamen Johanna Sara in volgorde verschillen van haar Hebreeuwse (patronimische) naam Sara Hanna.
De volgorde van de laatste staat niet in twijfel, zoals het acrostichon op de steen toont.

2015/09/01
bnnch