Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3936]

(101)31
5
Leeuwen, van
Wilhelmina
Miriam Breine d.v. Zalman
Hartog
Hartog Hartog
Salomon van Leeuwen & Marjana Mozes
20-04-1802
18 Nissan 5562
Waalwijk
17-08-1854
23 Av 5614
Grave
Geffen
18-08-1854//24 Av 5614
ותמת שם מרים ותקבר שם
פ"ט
אשת חייל עטרת בעלה
עלתה נשמתה מרומה
כל ימיה הלכה בדרך ישרה
מצות ה שמרה
היא האשה החשובה 
מרים בריינה בת כ זלמן
ז"ל אשת כ הירש ב"ר מאיר
באאל ז"ל נפטרת ביום
ה כ"ג אב ונקברת עש"ק כ"ד
אב תרי"ד לפ"קEn daar stierf Miriam en werd aldaar begraven (1)
Hier is geborgen
Een flinke vrouw, de kroon van haar man,
Hier ziel steeg  hemelwaards
Al haar dagen ging zij op de rechte pad
Gods geboden nam zij in acht
Dit is de belangrijke vrouw
Miriam Breine dochter van de ge'eerde Zalman 
Zijn herinnering zij tot zegen, de vrouw van de ge'eerde
Hirsch zoon van de heer Me'ir
Ba'al (2) zijn herinnering zij tot zegen, zij overleed op
donderdag 23 Av en werd begraven op de vooravond van de
Heilige Shabbath (vrijdag) 24
Av 5614

(1)-Num 20:1

(2)-Vlg. Becker (*) is dit Baarle-Nassau in de volksmond Baal genoemd.

Tevens werd gebruikt gemaakt van:-

-"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)  -pag.144-145

In dit boek is dit graf nr.32

De onderste regel is zo goed als niet te lezen, de voorlaatste regel slechts heel gedeeltelijk.

De ontcijfering van deze regels werd voltooid aan de hand van de foto van de steen op pag.144 in het boek van Becker (*)

Vermoedelijk was er nog een laatste regel T N Ts B H niet op de foto zichtbaar [ook niet bij Becker (*) ] en in de bodem weggezakt.

(Becker (*)  neemt in de vertaling in zijn boek automatisch aan dat deze regel bestaat).


De bron voor geboortedatum is de Akte van Bekendheid d.d. 17-10-1826 in de huwelijkse bijlagen van de huwelijksakte [Becker (*)-pag.145-noot 3] 

Zij was de echtgenote van (101)28
2015/02/06
bnnch