Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3937]

(101)32
4
Winter,de
Levie
Yehuda z.v. Yisra'eel
Johanna Simon de Roos
Israel Levi de Winter & Sara Wolf
01-09-1782
22 Eloel 5542
Rossum
20-06-1854
24 Sivan 5614
Lith
Geffen
21-06-1854//25 Sivan 5614
וזאת ליהודא ויאמר
פ"נ
איש תם וישר ירא אלקים
מנעוריו עוסק תמיד בצדקה
ובגמילות חסדיפ ה"ה כ"ה 
יהודא ב"ר ישראל דע ווינטר
שהלך לעולמו ביום ג כ"ד סיון
ונקבר ביום ד כ"ה בו
בשנת צדקתך צדק לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En dit is voor Jehuda, en hij (Mozes) zei:-

Hier Rust

Een ingetogen en rechtschapen mand, Godvrezend

Vanaf zijn jeugd pleegde immer hij weldadigheid en goedertierendheid,

Deze is de ge'eerde heer Yehuda zoon van de heer Yisra'eel de Winter

Die naar zijn Eeuwigheid ging op dinsdag 24 Sivan

En werd begraven op woensdag de 25e daarvan

In het jaar "uw weldadigheid is rechtschapenheid" (**)

T N Ts B H Tevens werd gebruikt gemaakt van:-

-"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)  -pag.158-159

In dit boek is dit graf nr.42

Bovenspreuk:-Deut 33:7

De cijferwaarde van de gepunctueerde letters van het overlijdensjaar is (5)614

(**)- dit is uit Psalm 119:142- de Statenbijbel geeft als vertaling  (van de volle zin) :-

Uw gerechtigheid is gerechtigheid (in eeuwigheid, en Uw wet is de waarheid).

Nog andere vertalingen zijn mogelijk.

Het is een bekende pasoek uit de liturgie, met nadruk op het het middaggebed van Shabbath (mincha sjel Shabbath) waar dit gezegd wordt. 

Geboortedatum:-
Vlg. Becker (*) , welke hiervoor verwijst naar de Akte van Bekendheid
(Acte de Notoriete) in de huwelijkse bijlagen van de huwelijksakte.


Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 4797
Gemeente: Lith
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 12
Overledene Levi de Winter
Overlijdensdatum: 20-06-1854
Vader Israel Levi de Winter
MoederSara Wolf
PartnerJohanna Simon de Roos
Relatie: echtgenoot van
[Bron:-Family Search]
Uur van overlijden half een 's ochtends
De Akte geeft Rossum als geboorteplaats
 

Becker (*) geeft Levi Jehoeda Mozes als zijn eigennamen.
Voor "Mozes"  geeft hij geen enkele bron aan.
Hij was de echtgenoot van (101)30 en de vader van (101)15 & (101)74
2015/02/09
bnnch