Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3939]

(101)41
4
Roos,de(Soesman de Roos)
Eva Dina
Kats (de Kadt)
Rafael Kats (de Kadt)
Simon Samuel de Roos & Roosje Salomon
22-12-1786
1 Tevet 5547
Oisterwijk
15-06-1853
9 Sivan 5613
Oss
Geffen
17-06-1853//11 Sivan 5613
אשת חיל עטרת בעלה ובניה
חגרה בעוז והדר מתניה
ומרפא לכל ושלחה ידיה
האזרח והלך אמצו מעשיה
ה"ה מרת דינה חוה אשת רפאל כץ
שבה אל בית אביה בנעוריה
ביום ד ט סיון
ונקברת ביום עש"ק י"א בו
שנת כל כבודה בת מלך פנימה

ת נ צ ב ה 
Een flinke vrouw, de kroon van haar man en haar zonen (1)
Met kracht en pracht omgordde zij haar lendenen(2)
En genas een ieder naar wie zij haar handen uitstrekte.
Burger en voorbijganger namen een voorbeeld aan haar daden
Dit is mevrouw Dina Chava de vrouw van Rafael Kats,
Zij keerde terug naar het Huis van haar Vader, nog in haar jonge jaren,
op woensdag 9 Sivan
en werd begraven op de vooravond (vrijdag) van de Heilige Shabbath de 11e daarvan
in het jaar "de ganse eer van een koningsdochter is in haar innerlijk"(3)(4)

T N Ts B H 
De eerste letters van de eerste drie regels geven haar naam Chava (Eva).

Terwijl haar naam wordt gegeven als Dina Chava, is Chava (Eva) naar het schijnt de leidinggevende naam.Dit blijkt ook uit  grafnummer 39 waar vermeld wordt als echtgenote van Roelof (Raphael) Cohen (de Kadt)  ene Eva Soesman de Roos.

Mogelijk was Dina een "opgebensjte" toegevoegde  naam verband houdende met een ernstige ziekte die de oorzaak was van  haar overlijden op jonge leeftijd.

(1)-Spreuken 12:4
(2)-Spreuken 31:17
(3)-De cijferwaarde hiervan is (5)613
(4)-Psalm 45:14
De oorspronkelijke betekenis aldaar is geheel anders dan het gebruik van deze spreuk in het Jodendom in latere tijden en ook nu.
De regel "de eer van een koningsdochter is in haar innerlijke waarde" is gebaseerd op Psalm 45:14. 
De oorspronkelijke betekenis aldaar is "de entree van een koningsdochter gaat gepaard met al haar kostbaarheden" (In het Hebreeuws "kevoeda"). 
Vanwege de identieke schrijfwijze van "kevoeda" en "kevoda" 
(haar eer of roem ) kreeg deze term door de eeuwen heen, passend in de religieuze traditie, een geheel andere en eigen betekenis, nl.:-
"De eer van de koningsdochter is in haar innerlijke waarde"- doelend op het begrip van bescheidenheid en kuisheid als karaktereigenschap. 
Het is in deze betekenis dat deze term op de grafsteen is gebezigd..

Geboorte:-

De exacte geboortedatum is overgenomen uit:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker(*)  -pag.154. 
(In dit boek is dit graf nr.41)

Becker (*) verwijst hierbij naar een primaire bron E.d.P.-1810 Lith nr.529
waarvan niet duidelijk is wat dit is, aangezien hij de verklaring hiervan in zijn afkortingenlijst op pag. 31-32 niet opnam. 


Zij was de echtgenote van (101)39 in eerste huwelijk van hem en de moeder van (101)21en (101)76

Zij was de zuster van (101)30 en de tante van (101)09

Aanvullende details:-

Haar vader, Soesman Samuel de Roos, geb. Hamburg, overlijdt in Oisterwijk op 17 Sep 1815, 71 jr.oud.

haar [stief?] moeder Belia Salomons, geb. te Oisterwijk, overlijdt aldaar op 22 Dec 1826, 70 jr.oud, dochter van Simon Salomon & Maria Meijer, wed. Soesman de Roos. Zij was kennelijk een zuster van Abigael Salomons, de 1ste echtg. van (101)58, wier ouders huwden in Oisterwijk op 23 Dec 1753: Salomon Simons, wedn. Helena Benjamins en Maria Meijers.

2015/09/03
bnnch