Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3940]

(101)42
4
Levison
Mozes
Moshe z.v. Moshe Segal
1)-Sibilla Neuhaus & 2)-Arrogina Neuhaus
Mozes Levie Levison & Rebecca Jacob Levi
07-12-1783
12 Kiislev 5544
Nijmegen
16-02-1855
29 Shevat 5615
Oss
Geffen
ואל משה אמר עלה אל ה

????

לאיש תם וישר
ירא אלהים וסר מרע
ה"ה החבר משה
בן החבר משה הלוי
נפטר יום ש"ק כ"ט שבט
ונקבר יום ב בשנת
ויקרא ה אל משה יעל משה
לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Tot Moshe zeide Hij:-Klim op naar de Eeuwige (1)
[grafteken ??]
voor een ingetogen en rechtschapen man
Godvrezend en die het kwade meed, (2)

Dit is de chaver Moshe
Zoon van de chaver Moshe ha-Levi
Overleden op de dag van de Heilige Shabbath 29 Shevat
en werd begraven op maandag in het jaar:-
"en de Eeuwige riep Moshe en Moshe klom naar boven" (3)
De steen is zo goed als onleesbaar.

Voor de ontcijfering en vertaling is gebruikt gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker(*)  -pag.181. 
(In dit boek is dit graf nr.31)

De vertaling wijkt af, waar nodig, van de vertaling bij Becker (*)

(1)-Exodus 24:1
(2)-Spreuken 16:6
(3)-Naar Exodus 19:20
      De getalwaarde van deze spreuk of een gedeelte daarvan moet het
      overlijdensjaar (5)615 geven.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6132
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 22
Overledene Mozes Levison
Overlijdensdatum: 16-02-1855
Vader Mozes Levie Levison
Moeder Rebekka Levison
Partner Regina Neuhous
Relatie: Echtgenoot van

De exacte geboortedatum  overgenomen uit Becker(*)-pag 180-klopt met de DB van Nijmeegse Joodse families van Akevoth (nr.#26-record 32:00]


Zijn eerste echtgenote was (101)56.
Een zuster van haar was zijn tweede echtgenote

Zijn vader is nr.#26 [record number 32:00] in de DB van Nijmeegse Joodse families bij Akevoth.
De vaders naam is aldaar Mozes Gompert Levij en de moeders naam 
Hanna(Channa) Mozes, diens eerste echtgenote
Hij is echter het zesde en laatste kind uit het 2de huwelijk van Mozes Gompert Levij, geboren na zijn vaders overlijden.
Hierin vindt men ook de verklaring waarom hij Moshe z.v. Moshe heet op de grafsteen.Dit-vernoeming naar de vader- is bij Ashkenazische slechts
gebruikelijk als het om een posthuum geboren kind gaat.Traditioneel is de vernoeming naar de grootouders.(Becker (*) op pag.180-noot 4 geeft aan dat dit "vreemd" is, wat het dus niet is en deze noot is niet op z'n plaats)
Het geboortejaar is bij dit kind verkeerd aangegeven:-het is 5544 en niet zoals daar staat 5549.

Aanvullend onderzoek door Moshe Mossel(Jeruzalem) leverde nog de volgende aanvullende details:-

op blad 26  - scan 39 in Nijmeegse pre-1811 documenten (Israelitisch)

Moshe ben Gumprich Levij was eerst gehuwd met Hanna bat Moshe Teplits. Uit dit huwelijk twee kinderen: Esther Moses Levij - 18 Apr 1766 en Levij Moses Levij - 15 Feb 1768. Vervolgens huwde hij met Rebecca Jacob Levij, en kreeg de kinderen: Chaya Sara Moses Levij - 3 Sep 1773; Gompert Moses Levij - 6 Apr 1775; Jacob Moses Levij - 28 Sep 1778; David Moses Levij - 26 Apr 1780; Michiel Moses Levij - 27 Feb 1782; Moses Moses Levij - 7 Dec 1783. Rebecca Jacob Levij hertrouwde (zie hieronder) met Nathan Salomon - Neta ben Shlomo Markbreit, en dit paar kreeg een kind: Natie Fogeltie - 22 Sep 1786.

 
Betreffende het tweede huwelijk van Rebecca Jacob Levij:
Hiervan geeft het aanvullend onderzoek van Moshe Mossel (Jeruzalem) nog:-

Na 3 afkondigingen hertrouwde Rebecca Jacobs in Nijmegen op 28 Dec 1785 met Nathan Salomon (scan 53, 52; folio's 51, 52). Nathan Salomon was wedn. Maria Jacobs, geb. Marckbroit, ruim 10 jr. wonend te Nijmegen, ouderloos & kinderloos. Rebecca Jacobs, wed. Moses Levij introduceert haar moeder Hester Machiels' consent, getekend in hebreeuws Ester bat Jechiel. in Dodeweerd op 6 Dec 1785. Ze brengt tevens een bewijs van afgeding van hare kinderen in acte van Maagescheid[?] d.d. 4 Aug 1785, geregistreerd ter secretarie Nijmegen op 8 Aug 1785.

Moses was een posthuum geboren kind (zie voor exact bewijs aanvullende details)

Aanvullende details:-

1)-Een broer van Moses Levison, te weten Jacob Levison, huwt op 21 Feb 1815 te Nijmegen met zijn nichtje[broersdochter] Jette Levison, dochter van Levi Moses Levison & Vronetta M.Cohen. Ook hier dispensatie van de Koning. Hij wordt daar foutievelijk zoon van Moses G.Levison & Anna Moses genoemd! Zijn geboorte datum komt overeen met die van de derde zoon van Mozes G.Levison & Rebecca Jacob Levij!, te weten 28 Sep 1778. Zijn bruid is  een dochter van zijn halfbroer (wel uit het 1ste huw. van Moses G.Levison & Hanna Moses).

2)-Interessant is,  dat de bijlagen foto's en vertalingen van de grafstenen van beide vaders brengen, i.p.v. hun niet-bestaande overlijdensactes (wat genealogisch onderzoek betreft een regeneratie van niet meer bestaande matsevoth!) De tekst van de brg' vaders grafsteen luidt: 

ומשה עלה אל האלהים

פ"נ

איש הישר רך בשנים נושא ונותן באמונה

ה"ה פומ כ' משה בן כ"ה גומפריך לוי זצ"ל

נפטר ונקבר יום ד' י' חשון תקמ"ד לפ"ק

תנצבה

volgens de vertaler zou dat 5 Nov 1783 zijn (en hieruit blijkt dus overduidelijk, dat Moshe ben Moshe Levison een posthuum geboren kind was).

de andere vader Leib ben pum Moshe Levie is op Dinsdag 19 Teveth 5564 overleden, hetgeen zou overeenkomen met 5 Jan 1804.

 

 

 
2015/09/06
bnnch