Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3943]

(101)45
4
Schoning
Elias Mozes
Moshe Elia z.v. Avraham ha-Cohen
Judith van Saxen
Abraham Schoning & Rebekka Levie
15-03-1812
02 Nissan 5572
Appingedam
03-06-1858
21 Sivan 5618
Oss
Geffen
06-06-1858//24 Sivan 5618
פ"נ
משה אליה בן ר אברהם הכהן
הלך לחיי עד ביום ה כ"א סיון
ונקבר ביום ראשון כ"ד בו שנת
יבא שלום ינוח על משכבותיו לפק
ציון
לכהן צדק מגזע קדושים   
תם וישר וירא אלהים   
ההשלמה  קרוב לוודאי אלוהים
משאו ומתנו באמונה שלמה
שמו הטוב נודע באהבה
בן מ"ו שנה עלה למרומים
לתור לו מנוחה בארץ החיים


ת נ צ ב ה 


Hier Rust
Moshe Eliya zoon van de heer Avraham ha-Cohen (de priester)
Hij ging naar het Eeuwige Leven op donderdag 21 Sivan
En werd begraven op zondag de 24e daarvan in het jaar
"Vrede zal komen [en] hij zal rusten op zijn legerstede.....(1)
Een gedenkteken
Voor een rechtvaardig priester uit een stam van heiligen
Ingetogen en rechtschapen, Godvrezend
zijn handel en wandel was in volkomen betrouwbaarheid
Zijn goede naam werd in liefde erkend
Met 46 jaar steeg hij Hemelswaards....
Om dolende in het land der levenden voor zich een rustplaats [te vinden] (2) 


T N Ts B H 

De steen is nauwelijks leesbaar maar werd geheel ontcijferd door Moshe Mossel (Jeruzalem)
Er werd verder geen gebruik gemaakt van Becker(*) die hiervan aanmerkelijk afwijkt in:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.216-217-
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(in dit boek is dit grafsteen #45)

Slechts op twee plaatsen geeft Moshe Mossel een goed gefundeerde schatting van de 2 ontbrekende woorden zodat deze passen in de rijm van de tekst.

Naar Jes.57:2-gemerkte letters geven een cijferwaarde van (5)618-het jaar
van overlijden.

(2)-Naar Num.13:17


Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
AlgemeenToegangnr: 50
Inventarisnr: 6132
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 49
Overledene Elias Schoning
Overlijdensdatum: 03-06-1858
Vader  Abraham Mozes Schoning
Moeder  Rebekka Mozes Levie
Partner Judith van Saxen
Relatie: Echtgenoot van

[Bron:-Noordelijke Data Base van Akevoth]
Geboorte:-
15-03-1812 Appingedam
Gezinskaart van Abraham Mozes Schoning
(Aldaar is Elias Schoning het zesde kind uit 9 van Abraham Mozes Schoning & Rebekka Mozes Levie)

Officieel Elias Mozes, staat op de grafsteen Mozes Elia(s)
2015/09/07
bnnch