Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3944]

(101)46
4
Wielen, van der
Samuel
Shmu'el z.v. Yitschak
Elisabeth Nathan
Isaak Moses v.d.Wielen & Betje Samuel(van Osten)
02-03-1785
20 Adar 5545
Oss
09-03-1860
15 Adar 5620
Oss
Geffen
12-03-1860//18 Adar 5620
ויקרא ה אל שמואל ויאמר הנני

זכרון ליום אחרון
שמואל בן הה"ר יצחק פ"ד וויעלען
בן חמש ושבעים זקן ושבע ימים
עזבה נשמתו את גויתה ועלה אל האלהים
ביום ט"ו אדר יומא דשושן פורים
נהפך משוש לאבל במחנה העברים
ונקבר ביום ב ח"י אדר בשנת
תרדנה עינינו דמעה עפעפנו מים
פה
שוכן למנוחה איש צדיק תמים באמונה
מכספו לא נתן בנשך ורדף חסד וצדקה
והוא אחד מן הראשונים אשר יסדו בית תפלה  
את בית המדרש ובית המרחץ ומקווה 
לו יזכר אלהינו כל זאת לזכות ולטובה 
עד שישמע קול מבשר ואומר  עמוד  לתחיה 

ת נ צ ב ה 

En God riep Shmu'eel en hij zei hier ben ik (1)

Ter herinnring voor de Laatste Dag
Shmu'eel zoon van de heer de Rabbijn Yitschak van der Wielen
Op de leeftijd van 75 jaar, oud en verzadigd van dagen
verliet (**) zijn ziel haar lichaam en ging op naar God
op 15 Adar de dag van Shoshan Purim (2)
De vreugde sloeg om in treur in het kamp der Hebree'en(3)
En hij werd begraven op maandag 18 Adar in het jaar
"tranen zullen vloeien uit onze ogen en water uit onze oogleden" (4)
Hier
verblijft ter ruste een rechtvaardig man, ingetogen in betrouwbaarheid
Van zijn geld gaf hij niet tegen rente en hij gaf zich geheel aan weldoen en
barmhartigheid
En hij behoorde tot de eersten die een gebedshuis oprichtten,
de leerschool, het badhuis en mikve,
Dit alles zal onze God hem tot recht herinneren (6)
Tot hij de stem van de Verkondiger hoort, die zegt, sta op.....(5) (6)

De vertaling wijkt hier en daar af van die van Becker (*)

(1)-Sam 3:4 (betrekking hebbende op zijn naam Shmu'eel/Samuel)

(2)-citaat uit wikipedia (English edition):-
"Purim is celebrated annually according to the Hebrew calendar on the 14th day of the Hebrew month of Adar (and on Adar II in Hebrew leap years that take place every 2 to 3 years), the day following the victory of the Jews over their enemies. In cities that were protected by a surrounding wall at the time of the Biblical Joshua, Purim is instead celebrated on the 15th of the month of Adar on what is known as Shushan Purim, since fighting in the walled city of Shushan continued through the 14th day of Adar.[8] Today, only Jerusalem and a few other cities celebrate Purim on the 15th of Adar."

(3)-(a)-Be'invloed door Esther 9:22
      (b)-het kamp der Hebreeuwers:-Sam I.4:10.
            Vanwege zijn naam Shmueel/Samuel is deze frase misschien met
             opzet gekozen.


(4)-Uit Jer.9:17.Niet geheel woordelijk zoals in de bron staat.
De gematria van deze spreuk moet de cijferwaarde van het overlijdensjaar bevatten.

(5)-Dit verwijst naar verschillende bronnen, waaronder de smeekgebeden van Hoshana Raba (de laatste tussen dag van Sukkoth).
Niet geheel woordelijk zoals in de bronnen staat.
(de verwijzing van Becker (*) naar Jes.26:19 is echter niet juist)

(6)-Het door het stempel van Akevoth onleesbare geworden einde van de voorlaatste en laatste regel zijn-ook door Becker (*)- aangevuld met:-
-de voorlaatste regel:-[recht] en ten goede
-de laatste regel [sta op] voor het (eeuwige) leven


De eerste letters van de vier voorlaatste regels geven zijn naam Shmu'eel.

(**)-grammaticaal fout in het Hebr. (mnl. ipv vrl.)Tevens werd gebruikt gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.98-99-
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(in dit boek is dit grafsteen #45)

[Bron:-Nijmeegse bsnijdenisregiser bij Akevoth]
Record Index 109
Date Act 1784/03-09 (dit jaar is foutief)
Source A 1230/02 nr.008
Source B 1229 nr.008
Datum besnijdenis Hebr.27 Adar 5545
Datum besnijdenis NL 1795/03/09

aangezien de datum v.d.besnijdenis vergezeld gaat van de Hebreeuwse datum en deze klopt met de burgerlijke datum in 1795, is het jaar van de acte (1794 ipv 1795) onjuist.

Geboortedatum afgeleid van de besnijdenisdatum is dus 02-03-1795
en niet 02-03-1794.Becker (*) ging uit van de -foutieve-datum van de acte
en zijn zijn noot 7) en de geboortedatum  op pag.77 daarom bij hem niet juist.


Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6132
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Overledene Samuel van der Wielen
Overlijdensdatum: 09-03-1860
Vader Isaak Moses
Moeder Betje Samuel
Partner Elisabeth Nathan
Relatie: Echtgenoot van
 

Hij was de broer van (101)02,(101)43,(101)48,(101)50,(101)54,(101)61 &

(101)66

Hij was de zoon van (101)64

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Zeeuws Archief
Algemeen Toegangnr: 25.21
Gemeente: Colijnsplaat
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 02-12-1830
Bruidegom Samuel van der Wielen
Leeftijd: 45
Geboorteplaats: Oss
Bruid  Betje Mozes Nathan
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Willemstad
Vader bruidegom Izaak Mooses van der Wielen
Moeder bruidegom Brijn Isaak
Vader bruid Mozes Nathan
Moeder bruid Ester Levie Debora de Sterke

Opmerking:-het patroniem van zijn moeder is  niet bestendig: soms is het Betje/Brein Isaac, soms Betje Samuel.


2015/09/07
bnnch