Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3946]

(101)48
4
Wielen, van der
Maria Anna
Miriam d.v. Yitschak (verm.)
van Saxen
Jozua Simon van Saxen
Isaac v.d. Wielen & Brijn van Osten
ca 1778
Oss
02-10-1849
16 Tishri 5610
Oss
Geffen
04-10-1849//18 Tishri 5610
זאת מצבת קבר מרים עד היום
פ"ט
מרגליות טובה
האשה הצדקת המהוללה והישרה
שבה אל בית אביה כנעוריה
מרת מרים אשת ר יהושע
פון סאקסען נ"י
נפטרת בשם טוב ביום ג ב סכות
ונקברת בכבוד גדול ביום ה ד בו
בשנת בערב ילין בכי ולבקר רנה לפ"ק

ת מ צ ב ה 

Dit is de grafsteen van Miriam tot op deze dag (1)

Hier is geborgen

Een goede parel(2)

De rechtvaardige, geprezene en rechtschapene vrouw,
Zij keerde terug naar haar vaders huis als in haar jeugdige jaren (3)
Mevrouw Miriam de vrouw van de heer Yehoshua
Van Saxen zijn licht zal schijnen (4)
Zij overleed in goede naam op dinsdag de tweede dag Soekoth (Loofhuttenfeest)
En werd begraven met grote eer op donderdag de vierde daarvan
In het jaar "des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich".(5)(6)

T N Ts B H 

Tevens werd gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.92-93-
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(in dit boek is dit grafsteen #48)

O.a. voor het vaststellen van de begraafdatum, welke door het stempel van Akevoth onleesbaar is geworden en de regel met het (gematrische) overlijdensjaar dat evenmin leesbaar is op bovenstaande foto.

(1)-Gebaseerd op Gen.35:20.Oorspronkelijk heeft dit betrekking op aartsmoeder Rachel.
(2)-Abusievelijk in meervoud (parels)
(3)-Leviticus 22:13.De statenbijbelvertaling geeft "in haar jonkheid".
(4)-Een toevoeging aan de naam van een in leven zijnd persoon, als wens voor een goed en succesvol leven (de ziel van een mens wordt vergelijken met een licht-Talmoed Masechet Shabbath)  
(5)-Psalm 30:6-vertaling vlg. de Statenbijbel
(6)-De ge'accentueerde letters geven de cijferwaarde van het jaar van overlijden (5)610

De vertaling wijkt af van die van Becker (*), welke ook niet volledig is.Zij was de zuster van (101)02, (101)43,(101)46,(101)50,(101)54,(101)61 & (101)66

Zij was de dochter van (101)64

Uitgebreide gegevens over haar echtgenoot bij Becker (*)-pag.92-noot 7.


De voornaam bij Becker (*)-pag.92-houdt ook de naam Miriam in.
De bron van Maria Anna Miriam geeft hij niet aan.De overlijdensakte is op naam van Marjan Anna Izaak.

Becker(*) is hierin niet gevolgd; Maria Anna is in de personalia opgenomen is zijnde haar burgerlijke naam Miriam als haar Joodse naam.

2015/09/09
bnnch