Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[39528]

(400)a100-2
Hollander
Wolf Hartog
Zev Naftali z.v. Sjeloem
Freerk Hollander & Roosje Korper
13-10-1927
Amsterdam
23-01-1931
5 Sebath 5691
Amsterdam
Diemen

Hier Rust ons lief kind Wolf Hartog Hollander

Overl. 5 Sebath 5691 - 23 Jan. oud 3 jaar

Rust Zacht

פ״נ
הילד
זאב נפתלי בן שלום
ושם אמו רייזכא
נפטר ה׳ שבט
תרצ״א לפ״ק
תמ״כ
Hier is begraven.
het kind Zev Naftali,
zoon van Sjeloem en de naam van
zijn moeder was Reizche.
Hij overleed 5 Sjewat 671, 
volgens de kleine telling.
Dat hij ruste in vrede.
Bron geboorte: gezinskaart ouders?

Stadsarchief Amsterdam digitaal overlijden Amsterdam 24-01-1931 deel 1 fol. 44 pag. 45 overleden 3 uur in de namiddag.
Broer van (500)e69-012.
2021/01/20
Lejeune2011