Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[39548]

(400)a10-20
Broekman
Anna
Drukker
Juda Drukker
Marcus Gerrit Broekman & Mina Samuel
10-01-1836
Amsterdam
18-07-1916
17 Tammoez 5676
Amsterdam
Diemen

Hier Rust Anna Drukker geb. Broekman

Overleden 17 Tammoez 5676 - 18 Juli

In den ouderdom van 80 jaar

R.I.V.

פ״ט
מ׳ הנא
אלמ׳ יהוד׳ דרוקקער
ושם אמה מינדלא
מתה י״ז תמוז
תרע״ו לפ״ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen.
Mevrouw Hanna, weduwe van Jehuda Drukker.
En de naam van haar moeder was Mindele.
Zij overleed 17 Tamoez 676, volgens de
kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Stadsarchief Amsterdam digitaal geboorte Amsterdam 11-01-1836 deel 1 fol. 28 pag. 30.

Stadsarchief Amsterdam digitaal overlijden Amsterdam 19-07-1916 deel 9 fol. 20 nr. 5001 pag. 21 overleden 4 uur in de namiddag.
Echtgenote van (400)a10-19, moeder van (400)b18-24 en zus van (400)a62-54 en (79)17.

Voor gegevens huwelijk zie (400)a10-19.
2021/01/19
meindert_w