Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[39562]

(400)a11-03
Caplan
Witte
Witte, dochter van Jacob
Arnowitz
Wolf Arnowitz
Jacob Caplan
1843
Le Norue Zagor (Rusland)
01-04-1916
17 Nisan 5676
Diemen

Hier rust onze geliefde moeder Wittke Kaplan weduwe van Wolf Aronowitz.  Overleden, 1 April 1916, in den ouderdom van 71 jaar. Z.R.H.A.

 

פ״ט
וויטע בת יעקב קאפלאן
אלמנת
וואלף
אראנאווייץ
ושם אמה איטע
נפטרה יום א׳ שח״ה פסח
תרע״ה לפ״ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen.
Witte, dochter van Jacop Kaplan,
weduwe van Wolf  Aronowitz.
En de naam van haar moeder was (Ote?)
Zij overleed op sjabat der halve feestdagen 
van pesachin het jaar 675, volgens de
kleine telling.
T.N.Ts.B.H.

Bron geboorte: Geni.com

Stadsarchief Amsterdam digitaal overlijden Amsterdam 02-04-1915 deel 3 fol. 86 nr. 2210 pag. 88 overleden 5 uur in de voormiddag.
Aanvullende details:

Bron Geni.com: Wolf Arnowitz geb. Riga (Letland) overl. 1902 Riga (Letland)
2023/02/27
meindert_w