Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[39592]

(400)a1-20
Sterk
Meijer
Meijer z.v. Jitschak
Izaak Sterk & Betje Levij
14-02-1898
Amsterdam
07-06-1914
Amsterdam
Diemen

Meijer Sterk rust zacht lieve zoon en broeder.

פ״נ
הבחור מאיר
בן יצחק סטריק
הנ״מ ?
מת י״ד סיון
תרע״ד לפ״ק
תמ״כ
Hier is begraven.
De ongehuwde jongeman Meijer,
zoon van Jitschak Sterk.
Geboren uit [ Bila ? ]
Hij overleed 14 Siwan 674,
volgens de kleine telling.
Hij ruste in ere.
Stadsarchief Amsterdam digitaal geboorte Amsterdam 14-02-1898 deel 1 fol. 158 nr. 1893 pag. 161.

Stadsarchief Amsterdam digitaal overlijden Amsterdam 08-06-1914 deel 7 fol. 23 nr. 3851 pag. 25 overleden half 12 in de namiddag.
Zoon van (400)c20-084 & (400)c04-007.
2021/01/20
Lejeune2011