Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[39598]

(400)a12-07
Blog
Wolf
Gompel Blog & Lotje Jas
05-10-1906
16 Tishri 5667
Amsterdam
05-05-1915
21 Ijar 5675
Amsterdam
Diemen

Hier Rust Willem Blog

Overl. 22 Ijar 5675 - 5 Mei.

In den ouderdom van 9 jaar

פ״נ
הילד וולף
נפטר כ״ב אייר
תרע״ה לפ״ק
ת נ צ ב ה
Hier is begraven
het kind Wolf.
Hij overleed op 22 Iyar 675,
volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Stadsarchief Amsterdam digitaal geboorte Amsterdam 06-10-1906 deel 19 fol.57 nr. 11479 pag. 60.

Stadsarchief Amsterdam digitaal overlijden Amsterdam 06-05-1915 deel 5 fol. 57 nr. 3063 pag. 59 overleden kwart voor 12 in de namiddag.
Zoon van (400)a82-34 en broer van (400)a13-07.
2023/11/27
meindert_w