Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[50642]

(198)020
5
Outs
Beletje(Boele)
Boele d.v. David
Jacobs
Jacob Eliazer Jacobs
David Outs & Hanna Alexander Grewel
15-01-1838
19 Tevet 5598
Amsterdam
28-04-1870
28 Nisssan 5630
Amsterdam
Overveen
Geen Nederlandse tekst
ציון לנפש
האשה היקרה והצנועה
מ' בולא בת כ' דוד אויטש
אשת כ' יעקב
שייקליס ווילנא
ושם אמה יענט
מתה אור ליום ו' עש"ק כ"ח ניסן
תר"ל לפ"ק
ת נ צ ב ה
Gedenkteken
de dierbare bescheiden vrouw
mevrouw Boele dochter van de geeerde David Outs
vrouw van de ge'eerde Ja’acov
Sheikeles Vilna
en de naam van haar moeder was Jent
zij stierf  op de vooravond van vrijdag, zijnde de vooravond van de dag voor de Heilige Shabbat 28 Nissan
5630
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #2782 Amsterdam 30-04-1870
Uur van overlijden namiddag 10 uur.
(image 75 uit 633)

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte Amsterdam 17-01-1838
Uur van geboorte 's avonds 6 uur
Het is aangenomen dat in dit jaargetijde dit uur reeds na zonsondergang was en dus vlg. de Joodse kalender de nieuwe daaropvolgende dag = 

1e echtgenote van (198)080
Zij was de zuster van (198)079 & (198)098

2020/10/02
bnnch