Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[50678]

(198)056
5
Philips (Maarseman)
Machteld Malka Machla Tobias
Michla d.v. Tuvia
Metz
Daniel Gedalya Mozes Metz
Tobias Tuvia Philip Feibel Philips & Gedike Gittele Isaac Itsak Oppenheim
circa 1788
Amsterdam
23-10-1835
30 Tishri 5596
Amsterdam
Overveen
25-10-1835 // 2 Cheshvan 5596
Geen Nederlandse tekst
קמו בניה ויאשרוה (1
על קברת 
גוית אמינו החשובה מרת
מכלה בת פו"מ כה"ר טובי
פיליפס זצ"ל אלמנת אבינו כה"ר
גדלי' בן כ"ה משה מעטץ זצ"ל
עזבה בניה
ביום ערב  שבת קודש א
דר"ח ותקבר בשם טוב  ביום א' ב מרחשון
שנת יתומים מאב ואם (2) לפ"ק
ת נ צ ב ה 

(1) משלי לא כח
(2) בגמ' 696 = 5696
Haar zonen staan op en prijzen haar (1) 
op het graf van
het lijk van onze vooraanstaande moeder mevrouw
Michla dochter van de bestuurder en leider de ge'eerde heer rabbi Tovia 
Philips het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen, weduwe van onze vader de ge'eerde heer rabbi
Gedalya zoon van de ge'eerde heer Moshe Metz het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen,
zij verliet haar zonen 
op de dag voor de Heilige Shabbat de 1e dag van 
het Nieuwemaansfeest en werd in goede naam begraven op zondag 2 Marcheshvan  
van het jaar "wezen van vader en van  moeder" (2)
T.N.Ts.B.H.
  


(1) Spreuken 31:28
(2) de getalwaarde van de Hebreeuwse letters van deze passende woorden is 5596 = het jaar van overlijden [5]596

Bij de namen Tovia en Gedalya is consequent de letter hee achter de letter yoed weggelaten om het profaan gebruik van deze lettercombinatie, welke God's naam vertegenwoordigt, te vermijden.

in de oorspronkelijke tekst het woord אמינו zonder joed geschreven had moeten worden, terwijl in de volgende regel in מכלא een joed ontbreekt[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Tobias Tuvia Philip Feibel Philips
2e kind
(in deze bron is een duidelijke typo, waar het overlijdensjaar staat als 1846, terwijl de overlijdensregistratie 
genoteerd staat als 23 Oct 1835, hetgeen juist is).

[Bron:-Family Search]
akte van overlijden gemeente archief Amsterdam de dato 23-10-1835 overleden heden Magdalena Tobias Philips, oud 48 jaar weduwe van Daniel Mozes Metz dochter van Tobias Philips & Judith Oppenheim   
Uur van overlijden 1 uur namiddag
(Opmerkzaam zijn de afwijkende namen van haar en haar moeder ten opzichte in deze akte ten opzichte van de eerste bron.De naam Maarseman wordt hier bovendien niet genoemd).
2020/11/09
bnnch