Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[50709]

(198)087
4
Oudgenoeg
Roosje Samuel
Sara Reische d.v. Shmu'eel
Jacobs
Eliazer Leizer Jacob Jacobs Sheikeles(Jacobs)
Samuel Levy Oudgenoeg & Heintje Salomon Hiegentlich
1807
Zevenhuizen(Groningen)
07-02-1877
25 Shevat 5637
Amsterdam
Overveen
Geen Nederlandse tekst
טוב שם משמן טוב (1)
פ"ט
אשה חשובה ויקרה
מרת שרה ריזכא
בת כ' שמואל
אלמנת כ' אליעזר
שייקלס ווילנא
 ושם אמה הינדלא
מתה כ"ה שבט
תרלזין

ת נ צ ב ה
(1) קהלת ז א

Een goede naam is beter dan goede olie (1
Hier is geborgen
een vooraanstaande en dierbare vrouw
mevrouw Sara Reische
dochter van de ge'eerde Shmu'el
weduwe van de ge'eerde Eli’ezer
Sheikeles Vilna
en de naam van haar moeder was Hindele
zij stierf op 25 Shevat
van het jaar 5637
T.N.Ts.B.H

(1) Prediker 7:1
Het is uitzonderlijk dat de 7(zain) van het jaartal 5637 voluit gespeld is.
Geboorte:-

[Bron:-Akevoth Archives-Family Trees & DB's-special databases-Ashkenazi Amsterdam in the 18th century]
Gezinspagina Samuel Levie Oudgenoeg
2e kind
(Deze bron geeft alleen 1807 als algemeen geboortejaar aan; ook de akte van bekendheid in de huw. bijl. van huw.akte Reg.2 fol. 2v van 20-01-1830 geeft niet meer dan dit jaar aan [Bron:-Family Search-image 2021 uit 3222]

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #939 Amsterdam 08-02-1877
Uur van overlijden namiddag negen uur
(vlg. dit uur van overlijden was dit reeds de volgende dag vlg. de Joodse kalender 25 Shevat 5637, zoals de steen ook weergeeft).
(image 309 uit 568)
echtgenote van (198)066
moeder van (198)021, (198)070, (198)076,(198)080,(198)099 en (198)072.
2020/09/21
bnnch