Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[50722]

(198)101
5
Meijer
John (Johan)
Jochanan z.v. Alexander
Alexander Meijer & Flora Carels
27-03-1915
12 Nissan 5675
Amsterdam
08-07-1964
28 Tammoez 5724
Haarlem(verm.)
Overveen
10-07-1964//30 Tammoez 5724
Hier Rust
Mijn lieve broer
Mr. JOHN MEIJER
Overleden 28 Tammoez 5724//8 Juli 1964
In den leeftijd van 49 jaar
Hij Ruste in Vrede
Offiiele naam Jonathan
פ"נ
ואדם ביקר בל ילין
נמשל כבהמות נדמו (1ׂ 
ר' יוחנן בן ר' אלכסנדר 
ושם אמו פראהדכא
ת נ צ ב ה 
(1) תהלים מ"ט יג
Hier Rust
Laat de mens zich niet in zijn eer berusten
hij is gelijk de beesten, die zullen verstommen  (1)
de heer Jochanan zoon van de heer Alexander
en de naam van zijn moeder was Fraadche
T.N.Ts.B.H.
(1) Naar Psalm 49:13
[Bron:-joodsamsterdam.nl]
Geboorte:-
Alex Meijer-Textiel

[Bron:-Deplher-Algemeen Dagblad]
Overlijden en begraven.
Famileadvertentie 09-07-1964
Hij was de zoon van (198)030 & (198)029a en de broer van (198)029b en
(198)100

Overleed door een noodlottig ongeval.Woonde bij overlijden waarschijnlijk te Haarlem (mogelijk Zandvoort).
De advertentie tevens ondertekend door:-
A.Mejjer
Rene Gemser

2020/11/17
bnnch