Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[50744]

(198)123
5
de Vries
Juda
Jehuda z.v Alexander
de Vries
Helena Bannet
Alexander Levie de Vries & Ester Serfati
12-04-1861
2 Iyar 5621
Amsterdam
12-08-1921
9 Av 5681
Amsterdam
Overveen
Juda ! U huldigen Uw broeders ! (bovenspreuk)

Hier Rust
Een Godvreezend man
Sieraad van vrouw en kroost
Armen op te heffen was zijn gewoonte.
Den wees voedde hij op in zijn huis.

Onze onvergetelike lieve man.
Vader, behuwd-en grootvader.
JUDA de VRIES
Overleden 9 Ab//12 Augustus 5681.
In de ouderdom van 60 jaar.
Hij Ruste in Vrede !
 
De handen bovenaan de steen - zo worden de handen gehouden door de Cohaniem (priesters) tijdens het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) in de synagoge.

Het is uitzonderlijk dat op deze steen de vertaling van de Hebreeuwse tekst in de Nederlandse tekst is meegenomen.
יהודה אתה יודוך אחיך ׁ(1
פ"נ
איש ירא ה', הדר אשתו וזרעו
דלים להקים דרכו, היתום גדל בביתו
כ' יהודה 
בן כ' אלכסנדר הכהן דה פריהס
ושם אמו אסתר
הלך לעולמו ליל ש"ק ט' באב
תרפ"א לפ"ק
ת נ צ ב ה 
(1) בראשית מט ח
Juda! U huldigen uw broeders (1) 
Hier is begraven
Een Godvrezende man, sieraad van zijn vrouw en kroost
armen op te richten was zijn gewoonte, de wees voedde hij op in zijn huis
de ge'eerde Yehuda
zoon van de ge'eerde Alexander ha-Cohen (priester) de Vries
en de naam van zijn moeder was Esther
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op de avond van de Heilige Shabbat 9 Av
5681
T.N.Ts.B.H.


(1) Gen. 49:8

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte Amsterdam 12-04-1861
Uur van geboorte voormiddag zes uur
(image 276 uit 443)

[Bron:-maxvandam.info]
Overlijden:-
12-08-1921-verwijzend naar primaire bron:-gezinskaart Amsterdam Juda de Vries 12-04-1861
De originele akte kon in Family Search niet worden opgespoord.
Uit de tekst valt op te maken, dat hij op vrijdagaqvond na zonsondergang overleed, toe de Shabbath al was in gevallen.
De Hebr. datumm is daarom die van de Shabbath(zaterdag) volgende op deze vrijdag:-9 Av 5681.

Echtgenoot van (198)122

Huwelijk:-
Akte #7 Ellewoutsdijk 05-05-1882
2020/11/16
bnnch