Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[5127]

(109)018
Goudsmit/ Goudsmid
Izak
Lion
Goudsmid
Vrouwtje Goudsmit
Lion Asser Goudsmid x Rachel Velleman
22-07-1832
Kampen
16-06-1873
Kampen
Kampen
HIER RUST
IZAK LION GOUDSMIT
GEBOREN 22 JULI 1832.
OVERLEDEN 16 JUNI 1873.
ZALIG RUSTE ZIJN ASSCHE
Maar mijn verbond zal Ik oprichten met Jitschak (1). Eik van het geween (2). Hier rust Hij ging op naar de plaats zijner rust (3) en wij zitten neer in kommer en zuchten. Dit is Jitschak Me'ir, zoon van de ge-eerde heer Arje Goldsmit. Al zijn levensdagen hield hij zich bezig met het bewijzen van liefde en trouw en hij stierf op de helft van zijn dagen, bijna 41 jaar oud. Hij overleed op maandag 21 Siwan en werd begraven op dinsdag 22 Siwan in het jaar 5633. T.N.Ts.B.H.
(1) Genesis 17:21. (2) Genesis 35:8. (3) Zie Jesaja 66:1. Overleden: maandag 21 Siwan 5633 = 16 juni 1873. Begraven: dinsdag 22 Siwan 5633 = 17 juni 1873.
akte van overlijden te Kampen 212 d.d. 16 juni 1873
2019/12/17
alie_b