Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[51897]

(197)r0-03
Houthakker (vermoedelijk)
Maria (Minke)
Salomon Emanuel Manheim
03-03-1777
25 Adar I 5537
Alkmaar
פ"ט
האשה החשובה מ' מינקי
אשת כ" זלמן לוי
נפטרת ונקברת בשם טוב
יום ב'  ך"ה  אדר
שנת  תקל"ז
לפ"ק
Hier rust 
een belangrijke vrouw, Mevrouw Minky
Vrouw van de eerbiedwaardige Zalman Levi
Zij is overleden en begraven in goede naam
op maandag de eerste van de maand Adar
van het jaar 5537
van de verkorte jaartelling
't Is duidelijk dat de identificatie als Marianne Houthakker fout moet zijn.
Marianne huwde met Salomon Emanuel pas op 18 Apr 1777 te Alkmaar (dtb te Amsterdam) en kreeg kinderen tussen 1779 en 1799. Salomon was weduwnaar ten tijde van dat huwelijk, en het gaat hier dus over zijn 1ste echtgenote. Van haar had hij twee zoons: Mozes (197)r0-08 en Simon/Simcha (197)r8-47.
Bij het tweede huwelijk van Manus - uit Salomons 2de echt - wordt zijn moeder Vrouwtje Emanuel [?] genoemd.
2017/09/26
moshe_m