Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52352]

(194)005
Seelig
Gabriel
khr"r Gabriel ben k"h Zelig
Chaje Juda
1765
Chod Ziesen in Pruissen
3 Mei 1837
28 Nissan 5597
Stad Doetinchem
Doetinchem
5 Mei 1837
פ"נ
האיש גבריאל לבוש הבדים
בפר קדש ומעיל המעלות
בתורת ה' ובחמדות נחמדים
אך השתעשע ימים ולילות
ה"ה המנוח גבר חכם בעוז אל
כהר"ר גבריאל בן כ"ה זעליג
נפטר בש"ט ך"ח ניסן ונקבר
א' דר"ח אייר
בשנת "וכל בני ישראל יבכו" לפ"ק
תנצבה
האותיות המודגשות במשפט לתארוך השנה נותנות את הערך 597
הטקסט הוא בחרוזים
hier is geborgen
de man Gabriel gekleed in de kleden
met een heilige stier[?] en met een aanzienlijke mantel
in de leer Gods en de aantrekkelijke finesses
bevreugde hij zich dag en nacht
dit is wijlen de man wijs in de macht van God
de rabbijn rabbi Gabriel zoon van de rabbijn Zelig z"l
overleed met geode naam op 28 Nissan en werd begraven
op de 1ste dag van het nieuwemaansfeest van Ijar
in het jaar "en alle kinderen Israels zullen huilen" volgens de beperkte telling
T.N.Ts.B.H.


aangifte van overlijden op 4 Mei 1837 te Stad Doetinchem van het overlijden op 3 Mei 1837 van Gabriel Seelig, voorlezer & onderwijzer bij de Israelitische Gemeente, 71 jr.oud, geboren te Chod Ziesen in Pruisschen, wed, van Chaje Juda, ovl. te Chod Ziesen.
2017/07/06
moshe_m