Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52967]

(202)01-1
5
Lansberg
Eliazer
Eliezer z.v. Moshe
Mozes Nathan Lansberg & Klara Bromet
29-01-1814
8 Shevat 5574
's-Gravenhage
24-12-1851
1 Tevet 5612
Vlissingen
Middelburg (Walensingel)
26-12-1851//3 Teveth 5612
פ"נ
בחור יקר אף נעים
הלך במישרים כמר
אליעזר ב' פו"מ כ"ה משה
לאנסבורג נפטר יום ד' ר"ח
טבת ושב לאדמתו ג' בו
תרי"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה 

hier rust
een dierbare vrijgezel, eveneens aangenaam
die het rechte pad beging,  de ge'eerde heer
Eliezer zoon van parnas en leider de ge'eerde heer Moshe
Lansburg, overleden op Woensdag  Rosh Chodesh (het nieuwemaansfeest) van Teveth en keerde naar zijn aarde terug op de 3de daarvan
5612
T.N.Ts.B.H.

[Bron:-Haags Gemeentearchief]
Geboorte:-
Akte 30-01-1814 's Gravenhage
Uur van geboorte elf uur 's morgens
NL-HaHGA_0335-01_205_0023.14.jpg

[Bron:-Family Search]
Akte #257 Vlissingen 24-12-1851
Uur van overlijden 5 uur 's avonds

Overleden te Vlissingen, ook geregistreerd te Breskens.


zijn ouders Mozes Nathan Lansberg, geb. Den Haag 20 Dec 1785 en Clara Nathan Bromet, geb. Amsterdam 1 Feb 1786, waren gehuwd te Den Haag op 26 Mei 1811

hij was een van meerdere kinderen van zijn ouders, allen geboren te 's-Gravenhage, te weten:
- Carolina, geb. 6 Sep 1812; huwt op 16 Nov 1831 te Den Haag, 19 jr.oud met Victor v.Lissa (202)34-2, uit Middelburg, 22 jr.oud, zoon van Meijer v.Lissa (202)06-4 & Esther Eisenstadt (202)06-6. (Meijer v.Lissa was gehuwd met Esther Isaac, van Hamburg op 28 Apr 1802 te Middelburg).
- Eliasar, geb 29 Jan 1814
- Helena, geb. 23 Mar 1815; huwt op 2 Apr 1834 te Den Haag, 19 jr.oud met Israel Simon v.Os (202)31-04, uit Numansdorp, 34 jr.oud, zoon van Simon Levij v.Os & Sara de Vries.
- Grietje, geb. 29 Dec 1816, ovl. te Gouda op 16 Nov 1848, 32 jr.oud; huwde te Den Haag op 19 Oct 1836, 19 jr.oud met Simon Olman, uit Gouda, 24 jr.oud, zoon van Jesaias Olman & Vrouwtje v.Kleef. Simon hertrouwt met haar zuster Nanetta, zie hieronder.
- Nathan Felix, geb. 30 Oct 1818, overleden te Culemborg op 23 Mei 1838, 19 jr.oud.
- Nanetta (202)32-06, geb. 19 Jan 1820, ovl. te Vlissingen op 23 Jan 1875, 54 jr.oud;huwt op 5 Jun 1850 te Gouda, 30 jr.oud, met Simon Olman, 37 jr.oud, wedn. van Grietje Lansberg.
- Salomon Mozes, geb. 25 Mar 1821, overleden te Curaçao op 12 Aug 1901, 80 jr.oud; huwt op 17 Nov 1858 te Curacao, 37 jr.oud met Esther Cohen Henriquez, geb. te Curacao op 1 Jan 1825, dochter van Haim Cohen Henriquez & Ragel Jesurun
- Francisca, geb. 1 Feb 1823, ovl. 29 Apr 1895 te Den Haag; huwt op 28 Jul 1858 te Den Haag met Victor v.Lissa, wedn. van haar zuster Carolina.
- Mietje Lansberg (202)30-12, geb. 24 Dec 1824, ovl. te Middelburg op 18 Sep 1894, echtg. van Karel Jacobson (202)30-13; gehuwd 16 Apr 1851
- Philip, geb. 16 Mar 1827; huwt te Middelburg op 13 Oct 1858, 31 jr.oud, pianohandelaar, met Helena Esther v.Lissa, uit Middelburg, 21 jr.oud, dochter van Victor v.Lissa & Carolina Lansberg; de bruid is een dochter van de oudste zuster van de bruidegom.


2023/02/16
bnnch