Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52968]

(202)01-2
4
Jacobson (Levien Jacobson)
Salomon Jacob
Shlomo ben Ya'acov Segal
Henriette Isaac de Levij
Jacob Isaac Levij (Leeuwarden) & Hester Isaac Cohen
31-01-1790 - (besneden 07-02-1790)
16 Shevat 5550
Rotterdam
23-11-1851
28 Cheshvan 5612 (zie opm.)
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
27-11-1851//3 Kislev 5612
De schenkkan geeft zijn levietenstatus aan.
פ"נ
הראש מחברת אהבת שלום
סומך לנופלים פוזר לדלים
נכבד בעיני נכרים וישראלים
נבחר לפרנס ומנהיג במקהלים
ה"ה הח"ר שלמה בן הח"ר
יעקב יאקאבסאן סגל
שהלך לעולמו ביום א' ער"ח כסליו
ונקבר ביום ה' בו תרי"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה

hier rust
het hoofd van het genootschap Ahavath Shalom
steunt de vallenden, deelt uit aan de onvermogenden
vereerd in de ogen van niet-Joden en Israelieten
werd gekozen tot parnas en leider in de gemeente
dit is de chaver R' Shlomo zoon van de chaver
R' Ya'acov Jacobson Segal
die naar zijn  Eeuwige Wereld ging op Zondag, de dag voor het nieuwemaansfeest van Kislev
en werd begraven op de [volgende] Donderdag daarvan, 5612
T.N.Ts.B.H.

Salomon Levien Jacobson werd besneden te Rotterdam op 7 Feb 1790 en overleed op 23 Nov 1851 in Middelburg, 61 jr.oud, commissionair, echtg. van Henriette de Levie.

[Bron;-Family Search]
Overlijden:-
Akte #380 Middelburg stad 24-11-1851
Uur van overlijden half zeven 's avonds
(image 120 uit 504)

Het is niet duidelijk of in dit jaargetijde dit uur van overlijden voor of na zonsondergang was. Mocht het laatste het geval zijn dan is de Joodse overlijdensdatum 29 Cheshvan, de nieuwe dag vlg. de Joodse kalender, welke bij zonsondergang aanvangt.

Het uur van geboorte kon niet vastgesteld worden.


Zijn huwelijk was op 5 Juli 1811 te Rotterdam (huwelijken, civiel, boek 211, folio 225,227): Salomon Levij Jacobszoon, 21 jr, koopman, wonende te Rotterdam, zoon van Jacob Isaac Levij & Hester Isaac Cohen, beiden overleden, en
Isaac Levij Jacobszoon, koopman, mede wonende te Rotterdam, als ten deze procuratie hebbende van Henriette Isaac Levij, 23 jr, dochter van Isaac Israel Levij, koopman & Klara Joost Wolff, alle wonende te Emden, dept. van de Ooster Eems. 

zijn zoon Karel Jacobson was gehuwd met Mietje Lansberg, zuster van (202)01-1

kinderen, geb. te Rotterdam:
- Jacob Jacobson, geb.7 Mei 1813; huwt op 29 Oct 1850 te Nijmegen met Rosette Polak, dochter van Leendert Polak & Cato Levison
- Karel Jacobson (202)30-13, geb. 20 Nov 1814, ovl. te Middelburg 19 Mei 1880, 65 jr.oud, echtg. van Mietje Lansberg (202)30-12 (zie ook echtg. bij second. result. (202)01-1; zie zoon bij second. result. steen (202)32-07)
- Joost Salomon Jacobson, 10 Aug 1816 - 11 Nov 1817
- Ernstina Jacobson, 10 Apr 1818 - 25 Oct 1820
- Charlotte Jacobson, geb. 19 Jan 1820; huwt op 21 Nov 1845 te Middelburg, 25 jr.oud met Mozes v.Hamberg, uit Elburg, 37 jr.oud, zoon van Izaak v.Hamberg & Riekje Merkes.
- Carolina Jacobson, geb. 11 Dec 1821; huwt te Arnhem op 15 Aug 1855, 33 jr.oud met David Meijer, 24 jr, zoon van Levie Meijer & Sara Meuleman
- Esther Jacobson, geb. 20 Juni 1825
- Emanuel Jacobson, 9 Dec 1827 - 17 Jul 1828, zoon van Salomon Jacobson & Engeltje v.Emden.
2023/02/19
bnnch