Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52975]

(202)03-4
3
Polak (Greidets)
Sara
Sara d.v. Simcha
Boasson
Boas Boasson
Simon Levi Polak (Simcha Greidets) & Rachel Barend
Ong. 1768
Nijmegen
06-03-1849
13 Adar 5609 (zie opm.)
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
07-03-1849//14 Adar 5609
Er is geen Nederlandse tekst
ותמת שרה אחרי זקנתה
פ"ט
האשה אלמנה החשובה
שרה בת כמ"ר שמחה
אשת המנוח פו"מ כ"ה
'בועז ז"ל נפטרת יום ד
'י"ג אדר ונקברת ביום ה
פורים תר"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה
שמחה כתוב כשמחת
En Sara stierf na oud geworden te zijn
Hier is geborgen
de vrouw, de voorname weduwe
Sara dochter van de onze leraar de rabbijn Simcha
Echtgenote van wijlen bestuurder en leider de ge'eerde heer
Boaz zijn aandenken zij tot zegen; overleden op Woensdag
13 Adar en begraven op Donderdag,
Purim5609
T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk komt als zodanig in Genesis niet voor, maar is een samenstelling uit Genesis 23, gedeeltelijk passoek 2 en gedeeltelijk passoek 36.

Sara is geboren te Nijmegen vlg. haar overlijdensakte.Haar vader fungeerde als voorganger en onderwijzer te Hoorn, voordat hij naar Nijmegen ging, om aldaar die functie te vervullen. Dat moet dus voor de geboorte van Sara zijn geweest.

Het geboortejaar is berekend vlg. haar leeftijd bij overlijden (80 jr. in 1849).

[Bron:-wiewaswie.nl-Zeeuws Archief]
Overlijden:-
Akte #94 Middelburg 07-03-1849
Uur van overlijden tien uur 's avonds op dinsdag 06-03-1849.

Aangezien dit uur van overlijden na zonsondergang was, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe dag ingaat, is de Hebreeuwse overlijdensdatum die van de volgende dag woensdag 13 Adar 5609
(07-06-1849)

Haar echtgenoot Boas Boasson was geboren te Amsterdam als zoon van Marcus Boas (202)34-4, en besneden aldaar op 9 Juli 1767. Hij overleed te Middelburg op 21 Feb 1839, ruim 71 jr. oud, geb. te Amsterdam, koopman, echtg. van Sara Polak.


Simon Polak/Simcha Greidets huwde ten tweedenmale met Judith Mozes, en ook uit dat huwelijk werden kinderen geboren.Sara had kennelijk een  zuster Schoontje Simons, die met Bernardus Meijer was gehuwd, in Nijmegen.
2023/02/16
bnnch