Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52977]

(202)03-6
4
Broek, van
Levie Lasarus
Liepman z.v. Shlomo
Eva Jacob Fles
Salomon Lazaruszn. van Broek & Catharina Levij
06-04-1799
1 Nissan 5559
Bergen op Zoom
28-05-1849
7 Sivan 5609
Vlissingen
Middelburg (Walensingel)
29-05-1849//8 Sivan 5609
והרוח תשוב אל האלהים
פ"נ
איש עניו וישר אשר הלך בדרך
טובים כל מעשיו היה לשם שמים
עמד בצדקתו עד אסופו נפטר
בשם טוב ליפמן בן שלמה 
פון ברוהק שהלך לעולמו
ביום ב' ב' דשבועות תר"ט לפ"ק
ונקבר באסרו חג דשבועות
תנצבה
כתוב: כל מעשיו היה לשם שמים; צ.ל. היו לשם שמים
en de geest zal terugkeren naar God
hier is geborgen
een bescheiden en rechtschapen man, die de weg der goeden
beging, al zijn daden waren om Hemels wille [belangeloos]
hij bleef bij zijn rechtvaardigheid tot zijn inzameling [bij zijn volk], overleden in goede naam Liepman de zoon van Shlomo
van Broek en hij ging naar zijn Eeuwige Wereld
op Maandag de 2de dag van het Wekenfeest 5609
en werd begraven op de dag na het Wekenfeest
T.N.Ts.B.H.

De bovenspreuk is uit Prediker 12:7
Levi v.Broek werd, volgens acte van bekendheid ingediend bij zijn huwelijk, geboren te Bergen op Zoom op 6 Apr 1799 als zoon van Salomon v.Broek, koopman te B.o.Z. en wijlen Catharina Levij (ovl. B.o.Z. Maart 1800), en overleed te Vlissingen op 28 Mei 1849, 54[?] jr.oud, debitant van de Kon. Ned. Loterij, echtg. van Eva Jacob Fles.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #95 Vlissingen 30-05-1849
Uur van overlijden 7 uur 's avonds
Op de akte zijn de ouders niet aangegeven
(image 178 uit 495)


Hij huwde te Breda op 13 Apr 1820, als Levi v. Broek, houder der Bank van Leening van en wonende te Tholen, met Eva Jacob Fles, wonende te Breda, geb. te Amsterdam in 1797, dochter van wijlen Jacob Fles & wijlen Rachel Aron Dietz, kleindr. van vaderszijde van wijlen Jacob Fles & wijlen de wed. Jacob Fles, en van moederskant van wijlen Aron Jacob Dietz & wijlen de wed. Aron Jacob Dietz, allen ovl. te Amsterdam

zijn ouders waren gehuwd te Oud-Vossemeer, Tholen op 6 Nov 1790: Salomon Lazarus & Catherina Levin.

kinderen, geb. te Tholen:
- Jacob v.Broek, geb. 21 Dec 1822
- Abraham v.Broek, 29 Mei 1824 - 10 Sep 1824
- Lion vBroek, 8 Aug 1825; huwt te Breda op 10 Dec 1846, 21 jr.oud, wonende te Vlissingen, verblijf houdende te Antwerpen, zoon van Levie v.Broek Salomon Lazaruszoon & Eva Jacob Fles, met Trijntje Leon, winkelierster, 32 jr.oud, geb. te Zaandam, gewoond hebbende te Antwerpen, thans te Breda, wed. van Moses Koperenberg, dochter van Andries Leon, afwezig & wijlen Roosje Levie v.Thijn.
- Catharina v.Broek, 22 Mei 1827 - 31 Mei 1827
- Ahron v.Broek, geb. 25 Sep 1828, ovl. Rotterdam 5 Mei 1900, 71 jr.oud
- Kaatje v.Broek, ovl. 23 Oct 1831
- Salomon Levi v.Broek, geb. te Goes 23 Apr 1837; huwt te Amersfoort op 10 Oct 1866, 29 jr.oud met Sara Samuels, uit Amersfoort, 46 jr.oud, dochter van Samuel Samuels & Betje Benjamin v.Engelen. Dit huwelijk wordt ontbonden op 20 Apr 1882, na een vonnis van de Arrondissement Rechtbank te Den Haag op 17 Jan 1882

broers:
- Keanna/Johanna Lazarus v.Broek; geb. Oud & Nieuw Vossemeer, dochter van Salomon Lazarus v.Broek & Catharina Levij, huwt op 26 Maart 1812 te Bergen op Zoom met Salomon Bloemendaal, uit Oud & Nieuw Vossemeer, zoon van Moses Bloemendaal & Clara Daniels
- Elisabeth v.Broek, geb. te Bergen op Zoom, huwt op 23 Jul 1818 te Bergen op Zoom met Salomon Nathan Frank, uit Stabroek, Belgie, zoon van Nathan Salomon Frank & Sara Lazarus.
halfbroers:
- Rachel v.Broek, uit Bergen op Zoom, dochter van Salomon Lazarus v.Broek & Eva Andre; huwt 1) te Bergen op Zoom op 21 Apr 1824 met David Abraham Worms, uit 's-Gravenhage, zoon van Abraham David Worms & Engeltje Markus; huwt 2) te B.o.Z. op 22 Maart 1827 met Abram Prins, uit Alkmaar, zoon van Izaak Prins & Judith Philip Houthakker.
- Joseph v.Broek, uit B.o.Z.; huwt op 5 Maart 1828 te Rotterdam, 26 jr.oud met Sophia v.Bueren, uit Rotterdam, 21 jr.oud, dochter van Eliazar v.Bueren & Sara Andreson.
- Mozes v.Broek, uit B.o.Z; huwt op 24 Nov 1836 te B.o.Z. met Susanna v.Bueren, uit Rotterdam, dochter van Eliazar v.Bueren & Sara Andreson.
- Helena v.Broek (202)04-3, uit B.o.z; huwt op 5 Aug 1839 te B.o.Z. met Benjamin v.Lier, uit Utrecht, zoon van Eliazer v.Lier & Cornelia v.Praagh.

vader Salomon Lazarus v.Broek ovl. 6 Feb 1853 te B.o.Z.

2023/02/19
bnnch