Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52982]

(202)05-2
5
Isaacson
Philip Isaac
Uri Peis z.v. Eizik
1) - Rachel Simon Jacobs, 2) - Rachel van Santen
Isaac David Isaacson & Rebecca Isaac
16-12-1772
20 Kislev 5533
Sliedrecht
11-09-1843
16 Eloel 5603
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
13-09-1843//18 Eloel 5603
קומי אורי
כי
אם נחלי דמעות זלגו עינים
ואבלו יודעיך על פרידתך
רפו וכשלו כל ידים וברכים
יללה השמיעו יוצאי ממעיך
אך עתה זהורך נהדר כפלים
עת אשר תבוא על שכרך לפניך
יען פרי צדיק תחת עץ החיים
ומעתה טוב לך מותך מחייך
פו"מ כ"ה אורי פייס בן כ' אייזק
איזאקזאן ז"ל נפטר יום ב' ט"ז
אלול ונקבר ביום ד' ח"י בו
שנת אשריך וטוב לך לפ"ק
תנצבה

ארבע השורות הראשונות יוצרות באותיותיהן התחיליות את השם אורי

ערך האותיות המודגשות בפסוק אשריך וטוב לך  הוא 603


sta op mijn licht
want
als beken van tranen uit de ogen stroomden
en jouw kennissen rouwden over je afscheid
alle handen en knieen ontspanden zich en functioneerden niet meer
een kreet lieten jouw nakomelingen horen
maar nu is jouw uitstraling dubbel zo prachtig
ten tijde dat je aankomt om je loon te ontvangen
want de vrucht van een rechtvaardige is onder de boom des levens
en van nu af aan is je dood je beter dan je leven
parnas en leider de ge'eerde heer Uri Peis zoon van Eizik
Isaacson z.l. overleden op Maandag 16
Eloel en begraven op Woensdag de 18de daarvan
van het jaar 'je zij geprezen en het ga je goed' 
T.N.Ts.B.H.


de eerste vier regels vormen een acrostichon van de naam Uri

De bovenspreuk is uit Jesaja 60:1 en gekozen vanwege zijn naam Uri.

het jaartal in de laatste regel is aangegeven door de getalwaarde van de vergrote letters in de aangehaalde pasoek (strofe) die als bron heeft
Psalm 128:2
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijl. van huwelijksakte #31 Nijmegen 15-04-1825
waaronder Akte van Bekendheid inz. zijn geboorte, waarin de getuigen 
verklaarden dat hij te Sliedrecht was geboren op 16-12-1772.
Het uur van geboorte kon niet worden vastgesteld.
(image 1486 uit 2322)


Philip Isaacson overleed te Middelburg op 11 Sep 1843, 70 jr.oud, koopman, gehuwd met Rachel v.Zante. (moet zijn van Santen).
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #347 Middelburg 12-09-1843
Uur van overlijden twee uur namiddag


echtgenoot in 1ste echt van (202)13-2, zoon van Isaac David Isaacson (202)13-3 & Rebekka Isaac (202)12-5

Hij was tweemaal gehuwd: 
1) - met Rachel Simons/Rachel Simon Jacobs (202)13-2 op 7 Feb 1796 te Middelburg: Philip Isaacs & Rachel Simons; zij overleed te Middelburg: op 23 Maart 1819, Rachel Simons, 45 jr.oud, echtg. van Philip Isaacson; 
2) - met Rachel v.Santen: op 15 Apr 1825 in Nijmegen: Philip Isaacson, geldwisselaar, zoon van Isaac David Isaacson & Rebecca Isaac, en Rachel v.Santen, dochter van Isak Alexander v.Santen & Sibilla Levi; hij wedn. van Rachel Simons, zij wed. van Levie Joseph Cohen.
Rachel v.Santen ovl. te Nijmegen op 26 Aug 1848, 72 jr.oud, wed. van Levie Joseph Cohen, wed. van Philip Isaacson.

Uit Philip Isaacsons 1ste huwelijk zijn vijf dochters bekend:
- Aaltje/Alida Isaacson (202)14-5, geb. 9 Aug 1797, ovl. op 2 Mei 1816, 18jr.oud, zij huwde op 13 Jul 1815, 17 jr.oud met Jacobus Heijman Hendrikx, geb. 13 Apr 1792, 23 jr.oud, zoon van Simon Hendrix & Goetha Hendrix
- Sara Isaacson, geb. 22 Mei 1800; zij huwt op 5 Feb 1817 te Middelburg, 16 jr.oud met Joel Edersheim. geb. te Amsterdam op 1 Aug 1783, 33 jr.oud, zoon van Mozes Edersheim & Golde Leon.
- Jetje/Judith Philip Isaacson (202)11-06, geb. 26 Oct 1801, ovl. op 2 Sep 1827, 25 jr.oud; huwt op 5 Aug 1819 te Middelburg, 17 jr.oud met Joseph David Isaacson, geb. te Middelburg op 2 Maart 1801, 18 jr.oud, zoon van David Isaacson & Esther Cohen.
- Antje Philip Isaacson (202)08-2 - zie ook (202)04-1& 07-4 de graven van haar vroeg gestorven dochter en zoon.
- Rebecca Philip Isaacson, geb. 1809; huwt op 29 Mei 1828 te Middelburg, 18 jr.oud met Simon Machielse, uit Leiden, 31 jr.oud, zoon van Abraham Machielse & Eva Hartong.
2023/02/19
bnnch