Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52985]

(202)06-1
3
Lev (Goedshoper)
Meijntje Levi
Koster
Eliazer Machiel Koster
Levie Isaac Judaman & Ester Benjamin Wolf
1767
Amsterdam
17-12-1840
23 Kislev 5601 (zie opm.)
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
20-12-1840//25 Kislev 5601
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
אשה כשרה וצנועה מ' מינדלא
אלמנת כ"ה לאזי שמש ז"ל נפטרת
אור ליום ויו עש"ק כ"ג כסליו
ונקברת יום א' כ"ה בו תר"א לפ"ק
תנצבה

een godvrezende vrouw, zij zij geprezen
hier is geborgen
een ordentelijke en ingetogen vrouw mevr. Mindele
weduwe van de ge'eerde heer Lazi Shmash zijn herinnering zij tot zegen.
overleden op vrijdag  de vooravond van de Heilige Shabbat  23 Kislev
en begraven op Zondag de 25ste daarvan, 5601
T.N.Ts.B.H.De bovenspreuk is uit Spreuken 31:30

Het is nogal uitzonderlijk, dat de man van haar echtgenoot als eigennaam de koosnaam Lazi heeft en niet voluit Eliazar en dat zijn burgerlijke naam Koster is omgezet in het Hebreeuwse equivalent Shamash.

Of hij ook inderdaad als shamash functioneerde is hieruit niet op te maken.


Mijntje Levi Goetshooper geb. te Amsterdam, overleed, 73 jr.oud op 17 Dec 1840 in Middelburg, weduwe van Eliazar Machiel Koster.
[Bron:-wiewaswie.nl-Zeeuwsarchief]
Akte #448 Middelburg 18-12-1840

Uur van overlijden zes uur 's avonds op donderdagavond 17-12-1840.

Aangezien dit uur in dit jaargetijde na zonsondergang was, was het reeds vrijdag vlg. de Joodse kalender, zoals de steen aangeeft.


echtgenoot Eliazer Machiel Koster (202)07-5 overleed te Middelburg op 8 Jul 1838, 79 jr.oud, koster, echtg. van Mijntje Goedshoper.

Zij waren gehuwd omstreeks 1797 in Middelburg ?

zoons:
- Machiel Eliazer Koster (202)36-2, geb. 1797; huwt Middelburg op 10 Apr 1823, 25 jr.oud met Klaartje Prijes, uit Middelburg, 27 jr.oud, dochter van David Benjamin Prijes & Blommetje Machiel (202)11-07.
- Simon Eliazer Koster (202)32-03, geb. Middelburg 1802; huwt op 17 Aug 1826 te Middelburg, 24 jr.oud met Klaartje Benjamin Hertz (202)32-12, uit Middelburg, 31 jr.oud, dochter van Benjamin Hertz & Belletje Victor (202)10-3.
- Isaak Eliazer Koster, geb. te Middelburg op 18 Mei 1804, ovl. op 8 Juli 1874, 70 jr.oud; huwt 1) te Middelburg op 31 Mei 1827, 23 jr.oud, tabakswerker, met Antje Aron v.Minden, uit Middelburg, 19 jr.oud, dochter van Aron Eliazer v.Minden & Judeke Levi v.Leeuwarden; huwt 2) op 8 Maart 1839 te Middelburg, 34 jr.oud, wedn. van Antje Aron v.Minden met Eva Susan, geb. te Middelburg op 26 Sep 1810, 28 jr.oud, dochter van Wolf Salomon Susan & Sara Benjamin Hertz. Eva Susan ovl. te Middelburg op 17 Maart 1859, 48 jr.oud.
een dochter uit dit laatste huwelijk, Saartje Koster, geb. op 22 Jan 1840, huwt te Middelburg op 28 Aug 1867, 27 jr.oud met Lion Machiel Koster, uit Middelburg, 42 jr.oud, [haar neef] zoon van Machiel Eliazer Koster & Klaartje Prijes.
een zoon uit dit laatste huwelijk, Louis Koster, geb. op 3 Aug 1841, huwt op 5 Juli 1876 te Middelburg met Carolina Pinto (202)30-01
een dochter uit dit laatste huwelijk, Meintje Koster, geb. op 13 Apr 1843, ovl. te Middelburg 28 Nov 1915, 72 jr.oud, huwt op 11 Oct 1882 te Middelburg, 39 jr.oud met de wedn. Lion Samethini, zoon van (202)06-3
een tweelingkind van Saartje Koster wordt dood geboren,
en een zoontje Wolf Koster ovl. op 13 Feb 1847, 1 dag oud.

zij was de moeder van (202)36-2

2023/02/19
bnnch