Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52986]

(202)06-2
2
Wallach
Betje (Elisabeth)
Brendele d.v. Wolf
van Emden
Abraham Isaac van Emden
1779
Middelburg
23-09-1841
8 Tishre 5602
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
27-09-1841//12 Tishri 5602

'אשת חיל יראת ה
פ"ט
אשה יקרה וצנועה במעשיה
מרת ברענדלא בת כ' וואלף ז"ל
אשת כ"ה אברהם פאן עמדען
נפטרת יום ה' חי"ת תשרי
ונקברת יום ב' י"ב בו תר"ב לפ"ק
תנצבה

een flinke vrouw, godvrezend
hier is geborgen
een dierbare vrouw bescheiden in haar daden
mevrouw Brendele dochter van de ge'eerde Wolf zijn herinnering zij tot zegen
echtgenote van de ge'eerde heer Abraham van Emden
overleden op Donderdag 8 Tishri
en begraven op Maandag de 12de daarvan, 5602
T.N.Ts.B.H.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #296 Middelburg 24-09-1841
Uur van overlijden 1 uur namiddag op 23-09-1841
62 jr.oud, echtg. van Abraham Izaak v.Emden.
(image 466 uit 708)

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.zij was de schoondochter van (202)11-5 en schoonzuster van (202)14-3 (echtg. van haar zuster).

Haar huwelijksdatum kon niet worden bepaald evenmin wie haar ouders waren.

haar echtgenoot Abraham Isaac v.Emden (202)34-1 overleed op 25 Oct 1869 te Middelburg, 78 jr.oud, wedn. van Rosetta Fransman, muziekmeester, eerder wedn. van Betje Wallach.

een levenloos geboren kind van Abraham Izaak v. Emden & Elisabeth Walg werd al geboren op 1 Aug 1812.

Abraham Izaak v.Emden hertrouwde te Amsterdam op 7 Apr 1842, uit Emden (Hannover), 50 jr.oud, muziekmeester, wed. van Betje Wallach, zoon van Isaac Mozes v.Emden & Jetje Israel, met Rosette Fransman, uit Amsterdam, 35 jr.oud, dochter van Salomon Andries Fransman & Eva Cohen.
2023/02/19
bnnch