Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52994]

(202)07-1
3
Landau
Therese
Tertsche d.v. Zeligman
Susan
Emanuel Joseph Susan
Seeligmann Landau & NN NN
1776
Metz(Frankrijk)
24-03-1837
18 Adar II 5597
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
מצבת
'אשת חיל יראת ה
טובת טעם עטרת בעלה צופיה
הליכות ביתה אשה יקרה ממשפחת
יוחסין טערצכה בת מורינו הרב רבי
זעליגמאן לאנדאו אשת כ"ה מענדלי
שושן הלכה לעולמה ליל ש"ק
ח"י אדר שני התקצזי"ן לבריאה
ת נ צ ב ה
een grafsteen
van een flinke godvrezende vrouw
smaakvol, de kroon van haar man, die
het huiselijk gedrag overziet, een dierbare vrouw uit een
aangeziene familie Tertsche dochter van onze leraar de rabbijn rabbi
Zeligman Landau echtgenote van de ge'eerde heer Mendele
Susan, zij ging naar haar Eeuwige Wereld in de nacht van de Heilige Shabbat
18 Adar II 5697 (vlg. de grote telling) sinds de schepping

T.N.Ts.B.H.

[Bron:-wiewaswie.nl -Zeeuws Archief]
Overlijden:-
Akte #199 Middelburg 25-03-1857
Uur van overlijden elf uur 's avonds op 24-03-1837

Aangezien dit uur van overlijden na zonsondergang was op vrijdag, was het reeds Shabbathavond 18 Adar II 5597

De ouders werden door de aangevers niet aangegeven.

De naam van de vader is opgehaald van de steen, die van haar moeder is onbekend.

Het geboortejaar is bepaald vlg. haar leeftijd bij overlijden.
Bron voor plaats van geboorte MyHeritage - pagina Therese Stibbe / Susan (geboren Landau) - MyHeritage stambomen-sitebeheerder Marian Kampmeijer-bijgewerkt op 16-01-2022echtgenote van (202)05-3 in zijn 1ste echt

haar zoon Seligmann Susan, geb. 20 Apr 1813 te Hamburg, huwt op 21 Juni 1843 in Arnhem, 30 jr.oud, lector aan het Athenaeum met Frederika Bernhardina Haas, 21 jr.oud, geb. te Arnhem op 20 Jun 1822, dochter van Benjamin Philip Haas & Christina Hartog.


2023/02/19
bnnch