Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52995]

(202)07-2
3
Samson
Debora Nathan
Tsipor d.v. Nathan
Praag
Wolf Hersch Praag
1761
02-05-1837
27 Nissan 5597
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
04-05-1837//29 Nissan 5597
נפשנו כצפור נמלטה
פ"ט
האשה החשובה והגונה הצנועה
והזקינה גברת ומנהלת חברת
גומלי חסדים של נשים פה העירה
מרת צפור בת כ"ה נתן אלמנת המנוח
'מהור"ר וואלף פראג זצ"ל נפטרת יום ג
כ"ז ניסן ונקברת יום ה' כ"ט בו תקצ"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה

onze ziel ontvlucht als een vogel
hier is geborgen
de voorname, en nette, bescheiden en bejaarde
dame,  leidster van het genootschap van liefdebedrijf
der vrouwen hier in de stad
mevrouw Tsipor dochter van de ge'eerde heer Nathan weduwe van wijlen onze leraar de rabbijn rabbi Wolf Praag, moge de herdenking van een rechtvaardige tot zegen zijn, overleden op Dinsdag
27 Nissan en begraven op Donderdag de 29ste daarvan
5597
T.N.Ts.B.H.

De bovenspreuk is uit Psalm 124:7
Debora Samson overleed te Middelburg op 2 Mei 1837, 75 jr.oud, weduwe van Wolf Hirsch Praag.
[Bron:-Family Search]
Akte #267 Middelburg 03-05-1837
Uur van overlijden 2 uur namiddag op 02-05-1837
Ouders op de akte niet aangegeven
(image 626 uit 684)
Uit de overlijdensadvertentie blijkt dat ze overleed na een langdurige ziekte.

Het jaar van geboorte bepaald vlg. leeftijd bij overlijden.
Wolf Hirsch Praag (202)10-6 was overleden te Middelburg op 17 Feb 1831.

zij waren de ouders van (202)07-3 en de grootouders van (202)04-1,07-4& 10-7.
zij is zeer waarschijnlijk de dochter van (202)22-16.

kinderen:
- Marianne Praag, geb 1788, ovl. te Middelburg op 8 Maart 1838, 49 jr.oud.
- Nathan Wolf Praag, geb 1792, ovl. 1 Maart 1866 te Middelburg, 73 jr. oud -  zie bij (202)04-1
- Salomon Wolf Praag; huwt te Nijmegen op 7 Nov 1826, commies der directe belastingen, zoon van [Wolf] Hersch Polak & Debora Nathan Samson met Henriette Polak, dochter van Louis Polak & Gelukie Israels Hertz

2023/02/19
bnnch