Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52996]

(202)07-3
4
Praag
Marianne
Miriam d.v. Wolf
Wolf Hersch Praag & Debora Samson
1788
08-03-1838
11 Adar 5598
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
09-03-1838//12Adar 5598
ותמת שם מרים ותקבר שם
פ"ט
הבתולה היקרה החשובה וצנועה
במעשיה מרת מרים בת מהור"ר
'וואלף פראג זצ"ל נפטרת יום ה
ונקברת למחרתו עש"ק י"ב אדר
תקצ"ח לפ"ק
ת נ צ ב ה
en Miriam stierf daar en werd daar begraven
hier is geborgen
de dierbare voorname vrijgezelle, ingetogen in
haar daden mevrouw Miriam dochter van onze leraar de rabbijn rabbi
Wolf Praag moge herdenking van een rechtvaardige tot zegen zijn
overleed op Donderdag en werd begraven op de volgende dag de vooravond van de Heilige Shabbat (vrijdag) 12 Adar
5598

T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is uit Numeri 20:1
op 8 Maart 1838 overleed Marianne Praag, 49 jr.oud in Middelburg
[Bron:-wiewaswie.nl-Zeeuws Archief]
Akte #105 Middelburg 09-03-1838
Uur van overlijden half vijf in de avond

Het jaar van geboorte werd bepaald door de leeftijd bij overlijden.


dochter van (202)10-6 & 07-2, tante van (202)04-1, 07-4 & 10-7
2023/02/19
bnnch