Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52997]

(202)07-4
3
Praag
Wolfeus
Benjamin Ze'ev Wolf z.v. Nathan
Nathan Wolf Praag & Antje Philip Isaac Isaacson
09-12-1831
5 Tevet 5592
Middelburg
23-05-1838
28 Iyar 5598 (zie opm.)
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
27-05-1838//1 Sivan 5598
פ"נ
הילד בנימין זאב המכונה גם
וואלף בן פו"מ כ"ה נתן פראג
נפטר יום ה' כ"ט אייר ונקבר
ביום א' ג סיון תקצ"ח לפ"ק
ת נצ ב ה
המילה הראשונה קרוב לוודאי הילד
hier rust
het kind Benjamin Ze'ev, ook  genaamd
Wolf zoon van parnas en leider de ge'eerde heer Nathan Praag
overleden op Donderdag 29 Iyar en begraven
op zondag 3 Sivan 5598
T.N.Ts.B.H.

Het eerste uitgesleten woord van de tekst is hoogst waarschijnlijk "het kind".

Volgens de overlijdensakte overleed hij op 23-05-1838, hetgeen een woensdag was en vlg. het uur van overlijden 28 Iyar 5598.
En niet zoals de steen aangeeft donderdag 29 Iyar 5598(= 24-05-1838).

Het aantal dagen dat verstreek tussen het overlijden en de begrafenis (4 dagen) is echter uitzonderlijk en zou kunnen doen vermoeden dat de overlijdensakte niet correct is, en de steen juist wel.

De details van de overlijdensakte zijn echter in de personalia aangehouden.
Wolfeus Praag werd geboren te Middelburg op 9 Dec 1831 als zoon van Nathan Wolf Praag & Antje Philip Isaacson (202)08-2.
[Bron wiewaswie.nl-Zeeuws Archief]
Geboorte:-
Akte #467 Middelburg 09-12-1831
Uur van geboorte drie uur in de morgen

Hij overleed aldaar op 23 Mei 1838, 6 jr.oud.
[Bron:-wiewaswie.nl-Zeeuws Archief]
Overlijden:-
Akte #213 Middelburg 25-05-1838
Uur van overlijden drie uur in de morgen op 23-05-1838
hij was een broertje van (202)04-1, kleinzoon van (202)07-2 en (202)05-2, en neefje van (202)07-3
2023/02/19
bnnch