Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53000]

(202)07-7
4
Anschitz
Betsy (Pesse)
Rachel Pessi d.v. Yitschak
Boasson
Heijman Boasson
Isaac Abraham Anschitz-Schreiber & Lea Salomon
1773
Amsterdam
15-07-1839
4 Av 5599
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
16-07-1839//5 Av 5599
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
אשה יקרה וכשרה וצנוע במעשיה
מרת רחל פעסי בת כ"ה יצחק אנשיטץ
אשת כ' חיים באאססאן גברת ומנהלת
דח"ק גמילות חסדים נשים צדקניות
נפטרת יום בי"ת ד' אב תקצ"ט לפ"ק
ונקברת למחרתו יום ג' בו
ת נ צ ב ה
צנוע צ"ל צנועה
een Godvrezende vrouw, zij zal geprezen worden
hier is geborgen
een dierbare en zuivere vrouw bescheiden in haar daden
mevrouw Rachel Pessi dochter van de ge'eerde heer Yitschak Anschitz
echtgenote van de ge'eerde  Chaim Boasson, dame  en bestuurster
van het heilige genootschap Gemiloet Chassadim sjel Nasjim Tsadkaniot
(Liefdadigheid van Rechtzinnige Dames)
overleed op Maandag 4 Av 5599
en werd begraven op de volgende dag de Dinsdag daarop
T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is uit Spreuken 31:30
Betsy Anschitz overleed te Middelburg op 15 Juli 1839, geboren te Amsterdam, 66 jr.oud, echtg. van Heijman Boasson.
[Bron-wiewaswie.nl-Zeeuws Archief]
Overlijden:-
Akte #220 Middelburg 15-07-1839
Uur van overlijden half zes 's morgens

Ouders zijn op de overlijdensakte niet aangegeven.

Het geboortejaar werd bepaald vlg. haar leeftijd bij overlijden.


Heijman Marcus Boasson (202)07-9 overleed te Middelburg op 6 Apr 1840, 76 jr.oud, hij was geboren te Amsterdam, koopman, wedn. van Betsy Anschitz.

zij waren zwager & schoonzuster van (202)03-4

Bron:-MyHeritage - MyHeritage Stambomen]
Pagina Betsy Isaac Boasson (geboren Anschitz)
Lusse-van der Linden-sitebeheerder Boomstam Lusse
Huwelijk:-
Middelburg 30-10-1802
Tevens de bron voor de namen van de ouders

kinderen:
- Aaltje Boasson (202)31-10, geb. te Middelburg op 4 Jan 1804; huwt te Middelburg op 20 Jan 1835, dochter van Heijman Boasson, commissionair & Betty Anschitz, met Hartog Nathan Spier, uit Amsterdam, geb. op 3 Oct 1799, 35 jr.oud, zoon van Nathan Salomon Spier & Dina Jochem Appel
- Izaak Hijman Boasson (202)29-02, geb. 12 Apr 1806; huwt op 21 Mei 1839 te Deventer, 33 jr.oud met Alijda Frankfort, 31 jr.oud, dochter van Simon Joseph Frankfort & Sara v.Gelder. Zoon Heijman Boasson op (202)32-9
- Marcus Heijman Boasson (202)29-08, geb. 1807; huwt te Gorinchem op 31 Mei 1844, 36 jr.oud met Betje Hartog (202)29-07, uit Gorinchem, 26 jr.oud, dochter van Emanuel Hartog & Maartje Emanuel v.Gelderen.
- Abraham Boasson (202)33-08, geb. 1 Jul 1810, ovl. te Middelburg op 11 Aug 1871, 61 jr.oud, corsettenfabrikant, zoon van Heijman Boasson & Pesse Anschitz, echtg. van Rebekka de Leeuw; huwt op 14 Aug 1839 te 's-Hertogenbosch met Rebecca de Leeuw, uit Zutphen, dochter van Heijman de Leeuw (202)38-3 & Geertruida Sodok Marcus.
- Eliasar Heijman Boasson (202)26-04, geb. op 4 Nov 1812; huwt op 24 Nov 1848 te Middelburg met Sophia v.Witsen, uit Den Haag, 23 jr.oud, dochter van Salomon Isaac v.Witsen & Betje Sijmons v.Noorden.
Zij ovl. te Middelburg op 23 Mei 1888, 62 jr.oud.
2023/02/19
bnnch