Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53002]

(202)07-9
5
Boasson
Heijman Marcus
Chaim z.v. Mordechai Boaz
Betsy Isaac Anschitz
Marcus Hijman Boas & Aaltje Eliezer Boas
29-12-1763
23 Tevet 5524
Amsterdam
06-04-1840
3 Nissan 5600
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
08-04-1840//5 Nissan 5600
ארח חיים למעלה
פ"נ
איש תם וישר ירא אלהים
ה"ה כ' חיים בן פו"מ כ' מרדכי בועז
 (באאסאן)
נפטר בשם טוב 
יום בי"ת גימ"ל ניסן ונקבר
יום דלי"ת ה' בו ת"ר לפ"ק

ת נ צ ב ה

de weg des levens is opwaarts
hier rust
een ingetogen en rechtschapen man, godvrezend
dit is de ge'eerde Chaim zoon van parnas en leider Mordechai Boaz
(Boasson) overleden met goede naam
op Maandag3 Nissan en begraven
op Woensdag de 5de daarvan, 5600
T.N.Ts.B.H.

De bovenspreuk is uit Spreuken 15:24
Hijman Marcus Boasson ovl. op 6 Apr 1840 in Middelburg, 76 jr.oud, wedn. van Betsy Anschitz. 
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #158 Middelburg 07-04-1840
Uur van overlijden 1 uur 's middags op 06-04-1840
Namen van ouders zijn op de akte niet aangegeven
(image 269 uit 708)

Hij was geboren te Amsterdam op 29 Dec 1763 en aldaar besneden op 5 Jan 1764.
[Bron:-Archief van Akevoth-DB van Ashkenazisch Amsterdam]
Gezinspagina Hijman Chaim Marcus Boasson
Geboorte en namen ouders
https://www.dutchjewry.org/genealogy/ashkenazi/14245.shtml


voor kinderen - zie echtgenote.
hij was de echtgenoot van (202)07-7, een broer van (202)21-13, de zoon van (202)34-4 & 22-17, en een zwager van (202)03-4; vader van (292)26-04, 29-02, 29-08, 31-10 & 33-08

zijn huwelijk was te Middelburg op 30 Oct 1802: Heijman Boas & Bessi Isaac, beiden van Amsterdam.
2023/02/19
bnnch