Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53004]

(202)08-2
5
Isaacson
Antje Philip Isaac
Hendele d.v. Peis
Praag
Nathan Praag
Philip Isaac Isaacson & Rachel Simons
12-01-1805
12 Shevat 5565
Middelburg
24-01-1835
23 Teveth 5595 (zie opm.)
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
26-01-1835//25 Teveth 5595
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון
פ"ט
הוי! בעל יצעק נתק צמד
עדתה הומיה חוסר חמד
נודע בשערים צדקותיה
דמעות נשפכה מבני עירנו
לבבינו נשברת בקרבינו
אך הס! דומיה תהלותיה
ה"ה האשה הצנועה והיקרה בעלת חן
מרת הענדלא בת פו"מ כ"ה פייס איזאקזאן
אשת פו"מ כ"ה נתן פראג נפטרת כמעט
בת שלשים שנה ביום ש"ק כ"ג טבת
ונקברת ביום בי"ת כ"ה בו תקצ"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה
שש השורות הראשונות מייצרות באותיותיהן התחיליות את השם הענדלא

העברית אמנם שירית, אך לא נעדרת טעויות דקדוק
haar palm spreidde zij uit naar de arme en haar handen strekte zij uit naar de behoeftige
hier is geborgen
Oi! schreeuwt de echtgenoot, het paar is gebroken
haar gemeente ruist in onlust
haar rechtvaardigheden zijn in de poorten bekend
tranen worden gestort door de inwoners van onze stad
ons hart breekt in ons
echter zwijgt:  stilte voor hare lovingen
dit is de bescheiden en dierbare vrouw vol aantrekkelijkheid
mevrouw Hendele dochter van parnas en leider de rabbijn Peis Izakzon
echtgenote van de parnas en leider de ge'eerde heer  Nathan Praag, overleden bijna 30 jaar oud op de Heilige Shabaat 23 Teveth
en begraven op Maandag de 25ste daarvan, 5595
T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is uit Spreuken 31:20
(ook bekend uit het vrijdagavondlied op Shabbathavond Eshet Chail - het loflied op de vrouw)

De tekst is weliswaar poëtisch maar niet vrij van grammaticale fouten.

Het is aannemelijk dat het uur van overlijden in dit jaargetijde reeds na zonsondergang was, en dus na het uitgaan van de Shabbath. Dwz dat de Hebreeuwse datum 24 Teveth 5595 moet zijn, die van de nieuwe dag.
Desalniettemin is de datum 23 Teveth in de bewerking aangehouden.
Antje Philip Isaacson overleed op 24 Jan 1835 in Middelburg, 30 jr.oud.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #34 Middelburg 26-01-1830
Uur van overlijden half zes 's avonds op 24-01-1835

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijl. bij huwelijksake #101 Middelburg 01-11-1821
Extract uit het Reg. van de Isr. Gemeente 29-08-1821
Getekend door de burgemeester President
(image 933 uit 2429)dochter van (202)05-2, moeder van (202)04-1 & 07-4, zuster van (202)11-06 & 14-5, schoondochter van (202)10-6 & 07-2

haar huwelijk was te Middelburg op 1 Nov 1821: Nathan Praag, uit Middelburg, 29 jr.oud, commies der accijnzen, zoon van Wolf Hersch Praag, boekhouder & Debora Samson (202)07-2, en Antje Philip Isaac Isaacson, uit Middelburg, 16 jr.oud, dochter van Philip Isaacson & Rachel Simons.


2023/02/19
bnnch