Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53010]

(202)09-1
5
Cohen
Aaltje
Elkel d.v. Alexander K"Ts
de Reeder
Levie Juda de Reeder
Alexander Aron Cohen & Eva Nathan Fontijn
25-02-1804
13 Adar 5564
Leiden
10-08-1833
25 Av 5593
Hulst
Middelburg (Walensingel)
12-08-1833//27 Av 5593
אשה יראת ה היא תתהלל
פ"ט
אשה יקרה וצנועה במעשיה
א"ח מ' עלקיל בת אלכסנדר כץ
אשת ליב דע רעדער נפטרת
יום ש"ק כ"ה מנחם תקצ"ג לפ"ק
ונקברת יום ב' כ"ז בו
ת נ צ ב ה
Een Godvrezende vrouw, zij zal geprezen worden
hier is geborgen
Een dierbare vrouw, en bescheiden in haar daden
Een belangrijke vrouw mevr. Elkel dochter van Alexander Kats
echtgenote van Leib de Reeder, overleden
op de Heilige Shabbat 25 Menachem 5593
en begraven op Maandag de 27ste daarvan
T.N.Ts.B.H.

De bovenspreuk is uit Spreuken 31:30

Menachem = Menachem Av = de treurmaand Av, waarin op 9 Av de vastendag valt ter herinnering aan de verwoesting van beide tempels in Jeruzalem op die dag. Menachem = trooster
Aaltje Cohen overleed te Hulst, Zeeland op 10 Aug 1833, 30 jr.oud, woonachtig te Hulst, dochter van Alexander & Eva Fontijn, echtg. van Levi Juda de Reeder, eveneens wonende te Hulst.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #100 Hulst 10-08-1833
Uur van overlijden 7 uur 's morgens
(image 162 uit 410)

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw. Bijl. van Huw. Akte #312 's Gravenhage 07-11-1832
Akte van bekendheid afgegeven door het vredegerecht te 's Gravenhage op 17-07-1832
Uur van geboorte niet bekend
(image 329 uit 3125)
Zij was getrouwd in Den Haag op 7 Nov 1832: Aaltje Cohen, uit Leiden, 28 jr.oud, dochter van Alexander Aron Cohen & Eva Nathan, en Levie Juda de Reeder, uit Rotterdam[?], 37 jr.oud, zoon van Salomon Moses de Reeder & Anna Levij Lamer. Er waren geen kinderen uit dit huwelijk.

Levie Juda de Reeder hertrouwde op 17 Dec 1838 te 's-Gravendeel, 43 jr.oud, wedn. Aaltje Cohen, zoon van Salomon Moses de Reeder & Johanna Levie Lorje, met Debora Hartog Roos, geb. te Amsterdam op 9 Oct 1816, dochter van Hartog David Roos & Sara Jacobs v.d.Wiek.
Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, waarvan zes huwden
Levie Juda de Reeder was geboren te 's-Gravendeel op 26 Maart 1795.
2023/02/19
bnnch