Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53013]

(202)10-2
3
Gompers
Matje David
Miriam d.v. David (verm.)
Alberge
Marcus Alberge
David Gompers & N.N.
1758
15-06-1830
24 Sivan 5590
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
16-06-1830//25 Sivan 5590
ח"ק ג"ח
פ"ט
אלמנה מרים
אשת מרדכי
נפטרת יום ג' כ"ד
סיון ונקברת
יום ד' כ"ה בו
תק"צ לפ"ק
ת נ צ ב ה
het heilige genootschap Gemiloeth Chasadim
hier is geborgen
de weduwe Miriam
de vrouw van Mordechai
overleed op Dinsdag 24
Sivan en werd begraven
op Woensdag de 25ste daarvan
5590
T.N.Ts.B.H.
ovl. op 15 Jun 1830 Matje David Gompers, 71 jr.oud, wed. van Marcus Alberge
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #240 Middelburg 15-06-1830
Uur van overlijden half 5 's morgens
(image 171 uit 386)

Het geboortejaar werd bepaald vlg. haar leeftijd bij overlijden.
Plaats van geboorte en namen ouders zijn niet aangegeven op de akte.
2023/02/19
bnnch