Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53014]

(202)10-3
3
Victor
Bolletje/Belletje
Hertz
Benjamin Hertz
1747
07-08-1830
18 Av 5590
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
09-08-1830//20 Av 5590
ח"ק ג"ח
פ"ט
אלמנה בולה אשת כ"ה
בנימן נפטרת יום ש"ק ח"י
מנחם ונקברת יום ב' כ' בו
תק"צ לפ"ק
ת  נ  צ ב  ה
De heilige stichting Gemiloet Chassadim
hier is geborgen
de weduwe Boela, vrouw van de ge'eerde heer
Benjamin, overleed op de Heilige Shabbat 18
Menachem en werd begraven op Maandag de 20ste daarvan
5590
T.N.Ts.B.H.
Menachem=Menachem Av=de treurmaand Av, waarin op 9 Av de vastendag valt welke de verwoesting van beide tempels op die dag in Jeruzalem memoreert.
Menachem= Trooster.

De leeters welke de cijferwaarde 18 geven (yoed-chet) zijn van plaats veranderd, zodat het woord Chay = levend ontstaat.
Bolletje Victor, 83 jr.oud, wed. van Benjamin Hertz.
Aangever: Wolf Salomon Susan, 47 jr, aangetekende zoon van de overledene
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #297 Middelburg 09-08-1830
Uur van overlijden 5 uur 's middags op 07-08-1830
(image 181 uit 386)

Het geboortejaar werd berekend vlg. de leeftijd bij overlijden.
Verder geen geboortedetails bekend. De overlijdensakte geeft bovendien noch haar  plaats van geboorte, noch de namen van haar ouders weer.
kinderen:
- Eva Benjamin Hertz (202)38-1, geb. 1782, ovl. 23 Feb 1865, 82 jr.oud, wed. van Alexander Benjamin Prijes.
- Sara Benjamin Hertz, geb. 1783, ovl. 7 Jul 1858, 75 jr.oud; gehuwd met Wolf Salomon Susan, geb. 1783 te Amsterdam, ovl. Middelburg 17 Maart 1861, 79 jr.oud; dochter Betje Wolf Susan (202)36-5, geb. 6 Sep 1809, ovl. 22 Juni 1860, 50 jr.oud, huwt op 14 Maart 1833, 23 jr.oud te Middelburg met Eliazer Mozes Braasem, geb. 10 Jul 1803 te Utrecht, zoon van Mozes Eliazer Braasem (202)12-3 & Judith David v.Praag; dochter Eva Susan, geb. 26 Sep 1810, ovl. op 17 Maart 1859, 48 jr.oud, huwt op 8 Maart 1839, 28 jr.oud met Isaac Eliazer Koster, geb. 18 Mei 1804, 34 jr.oud, zoon van Eliazer Machiel Koster & Meijntje Levi (202)06-1 (en een broer van de bruids oom Simon Eliazer Koster); een andere dochter, Antje Susan, geb. 18 Jul 1823, overlijdt op 4 Dec 1862, 39 jr.oud, echtg. van Levi Jacob Borstrok.
- Rachel Benjamin Hertz, geb. Middelburg in 1788; huwt te Middelburg op 7 Maart 1822, 33 jr.oud met Wolf Levi Koster, geb. 1789 te Amsterdam, zoon van Levi Samuel Koster & Judic Levi Koster.
- Klaartje Benjamin Hertz, geb. 1793, ovl. op 25 Jun 1873, 80 jr.oud; huwt op 17 Aug 1826 te Middelburg, 31 jr.oud, koopvrouw met Simon Eliazer Koster, geb. 1802 te Middelburg, 24 jr.oud, zoon van Eliazer Machiel Koster & Meijntje Levi (202)06-1. Simon Eliazer Koster ovl. te Middelburg op 19 Aug 1875, 73 jr.oud.

2023/02/19
bnnch