Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53016]

(202)10-5
2
Baager
Simon Salomon
Simon z.v. Chaim
Hijman Salomon Bachoer & Rachel Simon Arpel
13-06-1767 verm.
16 Tammoez 5527 verm. - (23 Tammoez 5527 = besnijdenis datum)
Amsterdam
02-01-1831
17 Tevet 5591
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
03-01-1831//18 Tevet 5591
את שמעון --------
פ"ט
הבח' שמעון בן כ' חיים בחר
נפטר יום א' ונקבר למחרתו
ביום ב' י"א טבת תקצ"א לפ"ק
תנצבה
הפסוק העליון קריא רק באופן חלקי
--------Shimon
hier is geborgen
de vrijgezel Simon zoon van Chaim Bacher
overleed op Zondag en werd begraven de volgende dag
op Maandag 11 Teveth 5591
T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is slechts gedeeltelijk leesbaar.
In ieder geval heeft deze betrekking op de naam van de overledene.
ovl. op 2 Jan 1831 Simon Salomon Baager, 68 jr.oud, ongehuwd.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte # 3 Middelburg 03-01-1831
Uur van overlijden 2 uur in de middag.

De overlijdensakte geeft zijn geboorteplaats niet weer, evenmin de namen van de ouders.
(image 231 uit 386)

De vlg. de besnijdenisdatum gereconstrueerde geboortedatum wijkt 
aanzienlijk af van de leeftijd bij overlijden.
Een van de gegevens moet daarom onjuist zijn of er is een probleem met de vastgestelde identificatie.


waarschijnlijk de zoon van Hijman Salomon Bachoer & Rachel Simon Arpel uit Amsterdam
2023/02/19
bnnch