Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53017]

(202)10-6
3
Praag
Wolf Hirsch
Zipora Samson
1746
17-02- 1831
4 Adar 5591
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
18-02-1831//5 Adar 5591
'בנימין זאב ידיד ה
פ"נ
וואלף מת ונעדר שמש וזיו ירח
איך כבתה אש דת והלימוד
לו כל צבא מרום במר צורח
פני העיר עתה הלא גלמוד
פרקליט מליץ טוב לבני עמנו
ראש ומבין כל לשונות דורנו
אין כערכו להעתיר טוב בעדנו
גוע ונאסף הוד קריתנו
ה"ה החכם השלם המפורסם
מהור"ר וואלף פראג
נפטר ביום ה' ונקבר למחרתו ביום
ו' עש"ק ה' אדר תקצ"א לפ"ק
תנצבה

האותיות הראשיות של שורות השירה יוצרות את שמו וואלף פראג
Benjamin Ze'ev is een vriend van de Eeuwige
hier rust
Wolf stierf en de zon en de glans van de maan ontbreken nu
hoe is het vuur van de godsdienst en het leren gedoofd
wegens hem schrijt in bitterheid het ganse leger der hemel
het aanzicht van de stad is nu toch eenzaam
verdediger en voorstander voor de zonen van ons volk
de voorman die alle talen van onze generatie begrijpt
er is geen als zijn waarde om ons met goeds te overvloeien
verstorven is de praal van onze woonplaats
dit is de volmaakte en beroemde wijze
onze leraar de rabbijn rabbi Wolf Praag
overleed op Donderdag en werd begraven de volgende dag op de vooravond van de Heilige Shabbath 
(Vrijdag)  5 Adar 5591
T.N.Ts.B.H.


De bovenspreuk is gebaseerd op Deuteronomium 33:12

De eerste letters van de eerste 8 regels geven zijn naam Wolf Praag.
ovl. op 17 Feb 1831 Wolf Hirsch Praag, 84 jr.oud, boekhouder, man van Zipora Samson.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #69 Middelburg 17-02-1831
Uur van overlijden 5 uur 's morgens
(image 242 uit 386)

Het geboortejaar is bepaald vlg. zijn leeftijd bij overlijden.
Zijn exacte geboortedatum, geboorteplaats en namen van zijn ouders zijn onbekend en ook op de overlijdensakte niet aangegeven.
echtgenoot van (202)07-2, vader van (202)07-3, grootvader van (202)04-1, 07-4 & 10-7
2023/02/19
bnnch