Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53019]

(202)11-01
4
Hendrix
Goetha
Goeta d.v. Aharon Chaim
Hendrix
Simon Hendrix
Aron Hijman & NN
1768
Hamburg
10-05-1824
12 Iyar 5584
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
11-05-1824//13 Iyar 5584
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
אשת חיל עטרת בעלה
החשובה וצנועה והיקרה
כל ימי' הלכה בדרך ישרה
מצות ה' שמרה
ידה פתחה לעניים ולאביונים
ה"ה מרת גוטה בת פו"מ
כ"ה אהרן חיים זצ"ל אשת
פו"מ כ"ה שמעון הענדריקס
נולדה בהמבורג ונפטרת
בשם טוב ביום ב' י"ב אייר
ונקברת למחרתו יום ג' י"ג בו
שנת תקפ"ד לפ"ק
תנצבה

הפסוק העליון ממשלי לא ל
השורה הראשונה ממשלי יב ד 
een godvrezende vrouw zal geloofd worden
hier is geborgen
een flinke vrouw de kroon van haar man
de belangrijke en bescheidene en de dierbare
al haar dagen beging zij het rechte pad
en de geboden Gods nam zij in acht
haar hand opende zij voor de armen en behoeftigen
dit is mevrouw Goeta dochter van parnas en leider
de ge'eerde heer Aharon Chaim, het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen
de vrouw van parnas en leider de ge'eerde heer  Simon Hendrix
geboren te Hamburg en overleden
in goede naam op Maandag 12 Iyar
en begraven de volgende dag, Dinsdag de 13de daarvan
van het jaar 5584
T.N.Ts.B.H.

De bovenspreuk is uit Spreuken 31:30
De eerste regel ui Spreuken 12:4

op 10 Mei 1824 overleed te Middelburg Gota Hendrix, 55 jr.oud, echtg. van Simon Hendrix.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Middelburg 10-05-1824
Uur van overlijden 11 uur 's morgens
(image 386 uit 455)


Het geboortejaar is bepaald vlg. leeftijd bij overlijden. De overlijdensakte geeft evenmin de namen van haar ouders weer - de naam van haar vader is herleid uit het patroniem op de steen.

begraven in dubbelgraf met haar echtgenoot met een tussensokkel, waarvan de tekst is opgenomen bij haar man.

moeder van (202)04-2 & 06-8, dochter van (202)19-11, zuster van (202)15-3 & 28-12

zoon Jacobus Heijman Hendrix (202)39-1, geb. 1792, huwt op 15 Apr 1817 in Arnhem, 24 jr.oud, zoon van Simon Hendrix & Goetha Hendrix met Henrietta Philippina Haas (202)33-09, uit Arnhem, 28 jr.oud, dochter van Philip Levij Haas (202)11-10 & Fronika v.Zanten.
Hij was eerder gehuwd geweest op 23 Jul 1815 te Middelburg: Jacobus Heijman Hendrix, geb. 12 Apr 1792 te Middelburg, 23 jr.oud, zoon van Simon Hendrix & Goetha Hendrix, en Aaltje Isakson (202)14-5, geb. te Middelburg op 9 Aug 1797, 17 jr.oud, dochter van Philip Isakson & Rachel Simons Jacobs.

dochter Margretha Hendrix, geb. 14 Apr 1797, huwt op 8 Jul 1816, 19 jr.oud met Hartog Polak, geb. 27 Feb 1798, 18 jr.oud, zoon van Marcus Mozes Polak & Seba Hendrix
2023/02/19
bnnch