Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53022]

(202)11-02
4
Hendrix
Simon
Simon z.v. Naftali
Goeta Hendrix
Hartog Hendrix & Margreeta Wand
1768
24-08-1825
10 Eloel 5585
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
25-08-1825//11 Eloel 5585
Uit het embleem onder de bovenspreuk, een afbeelding van een Sjofar (ramshoorn) blijkt dat hij tevens ba'al tokea (sjofarblazer) was voor de gemeente, iets wat verder in de tekst niet genoemd wordt.

Voor de centrale betekenis van het sjofar blazen op Rosh Hashana-zie:-
o.a. https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjofar (en andere referenties naar  de sjofar en Rosh Hashana)
צדק לפניו יהלך וכבוד ה' יאספהו
פה נטמן
איש ירא ה' ובדרכו יחבר
חכם ונבון בלשון מבחר
לא בזה ולא שקץ ענות עני
וישב תמיד בשבת תחכמוני
ה"ה היקר ונדיב בנדיבים
והמפורסם בכל מדות
ושם טוב ובמו"מ באמונה
פו"מ דק"ק מיטלבורג יע"א
כהר"ר שמעון בן פו"מ
כהר"ר נפתלי זצ"ל
'הענדריקס נפטר ביום ד
יוד אלול ונקבר למחרתו
ביום ה' י"א בו
שנת תקפ"ה לפ"ק
ת נ צ ב ה

החלק הראשון של הפסוק העליוון לקוח מתהלים פה יד והחלק השני מישעיהו נח ח 

מו"מ = משא ומתן
יע"א = יגן עליה אלקים

שבת תחכמוני מפנה לשמאול ב כג:ח
לאור שילוב  "חכם" בתוך המלה זה הפך לביטוי של בשבת עם חכמים
באופן סמלי וכך גם נעשה בתרגום

rechtvaardigheid gaat voor hem uit en Gods eer zal hem tot achterhoede zijn
hier is geborgen
een man godvrezend, die aan Diens weg gebonden is
wijs en verstandig in de uitverkoren taal
hij beschaamde en belasterde de armzaligheid van de arme niet
en verbleef altijd in een raadzitting van wijzen (*)
dit is de dierbare en de liefdadige onder de liefdadigen
en beroemd om al zijn goede eigenschappen en
zijn goede naam,  en om zijn onderhandelingen in goeder trouw
parnas en leider van de heilige gemeente Middelburg,
moge de Allerhoogste haar beschermen
de ge'eerde rabbijn rabbi Shimon zoon van parnas en leider
de ge'eerde rabbijn rabbi Naftali, het aandenken aan een rechtvaardige  zij tot zegen
Hendrix, overleed op Woensdag
10 Eloel en werd begraven de volgende dag
op Donderdag de 11de daarvan
van het jaar 5585
T.N.Ts.B.H.De eerste helft van de bovenspreuk is uit Psalm 85:14.
De tweede helft uit Jesaja 58:8

(*) - gebaseerd op Samuel II 23:8 waar "Tachmoni" als naam voorkomt.
         Aangezien het woord de letters van "chacham" = wijze in zich
         heeft, is het gebruik hier overdrachtelijk, verwijzend aan
         "wijzen". Dit is in de vertaling vrij gevolgd.
         
ovl. te Middelburg op 24 Aug 1825 Simon Hendrix, 57 jr.oud, echtg. van Goetha Hendrix.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #341 Middelburg 25-08-1825
Uur van overlijden half drie 's morgens
(image 64 uit 472).

Het geboortejaar werd berekend vlg. zijn leeftijd bij overlijden.De overlijdensakte geeft geen geboortedetails, noch de namen van de ouders.


echtgenoot van (202)11-1, vader van (202)04-2 & 06-8, broer van (202)09-2, zoon van (202)25-11

hij is zeer waarschijnlijk ook een broer van Belia Hartog Hendrix (173)073, die was geboren te Middelburg in 1766, gehuwd te Amersfoort in 1791 met Hartog v.Gelder, en overleed te Amersfoort op 2 Feb 1851.
Belia was een dochter van Hartog Hendrix & Margreeta Wand.
Naar aanleiding van deze vaststelling zijn de namen van zijn ouders opgenomen in de personalia.

zoon Jacobus Heijman Hendrix (202)39-1, geb. 1792, huwt op 15 Apr 1817 in Arnhem, 24 jr.oud, zoon van Simon Hendrix & Goetha Hendrix met Henrietta Philippina Haas, uit Arnhem, 28 jr.oud, dochter van Philip Levij Haas (202)11-10 & Fronika v.Zanten.Hij was eerder gehuwd geweest  op 23 Jul 1815 te Middelburg: Jacobus Heijman Hendrix, geb. 12 Apr 1792 te Middelburg, 23 jr.oud, zoon van Simon Hendrix & Goetha Hendrix, en Aaltje Isakson, geb. te Middelburg op 9 Aug 1797, 17 jr.oud, dochter van Philip Isakson & Rachel Simons Jacobs.

dochter Margretha Hendrix, geb. 14 Apr 1797, huwt op 8 Jul 1816, 19 jr.oud met Hartog Polak, geb. 27 Feb 1798, 18 jr.oud, zoon van Marcus Mozes Polak & Seba Hendrix
2023/02/19
bnnch