Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53026]

(202)11-06
5
Isaacson
Judith-Jetje Philip Isaac
Jetche d.v. Peis
Isaacson
Joseph David Isaacson
Philip Isaac Isaacson & Rachel Simons
26-10- 1801
19 Cheshvan 5562
Middelburg
02-09-1827
10 Eloel 5587
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
03-09-1827//11 Eloel 5587
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
יקרה מפנינים היא היתה
טובה מסחר כסף סחרה
כפה לעני ואביון שלחה
אשת חיל עטרת בעלה
מרת יטכא בת פו"מ כ"ה פייס
אשת כ"ה יוזלא בן פו"מ כ"ה דוד
זאן. נפטרת ביום א' יוד אלול
ונקברת יום בית י"א בו
שנת תקפ"זין לפ"ק

ת נ צ ב ה
   
een godvrezende vrouw, zij zal geloofd worden
hier is geborgen
dierbaarder dan parels was zij 
beter dan haar handel als handelde zij in  zilveren munt
haar palm strekte zij uit naar de arme en behoeftige
een flinke vrouw de kroon van haar man
mevrouw Jetche dochter van parnas en leider de ge'eerde heer  Peis
echtgenote van de ge'eerde heer  Jozele zoon van parnas en leider de ge'eerde heer David Zon
overleed op Zondag 10 Eloel
en werd begraven op Maandag de 11de daarvan
van het jaar 5587
T.N.Ts.B.H.


De eerste letters van de eerste vier regels geven haar naam Jetche.

Typerend is dat in deze vier regels de laatste letter hee per regel is weggelaten (de letter welke de naam Gods in het kort vertegenwoordigt) en op een afstand in 1 keer hiermee verbonden is.
Desondanks moeten deze regels gelezen worden alsof deze letter er wel degelijk staat  voor iedere regel en dan zijn deze regels op rijm.

*- Evenals bij steen (202)08-4 is de naam Zon (Son) ook hier gebezigd voor de naam Isaacson - alsof dit niet 1 naam is, maar twee namen, Isaac apart en Son apart. 

Op 2 Sep 1827 overlijdt te Middelburg Judith Philip Isaac Isaacson, 25 jr.oud, echtg. van Joseph David Isaacson. Aangevers: Nathan Wolf Praag, 34 jr.oud, ambtenaar, zwageren Salom Levie Jacobson, 37 jr, kashouder, bekende.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #314 Middelburg 03-09-1827
uur van overlijden 1 uur 's middags op 02-09-1827
(image 290 uit 472)

Geboorte:-uur van geboorte kon niet worden bepaald.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-Extract van geboorte van de Israelitische Gemeente te Middelburg.
Huw. Bijl. van huw. akte #54 te Middelburg van 05-08-1819-image 2154 uit 3059]
zij is een dochter van (202)05-2 en een zuster van (202)08-2 & 14-5

zij was gehuwd op 5 Aug 1819, 17 jr.oud met Joseph David Isaac, geb. 2 Maart 1801, zoon van David Isaac & Ester Cohen.
Nr. van de Akte: #54--->Bron:-Huw. Bijl. in Family Search]

Naamsverandering werd uitgevoerd door haar grootvader te Middelburg op 18-08-1812 welke zijn naam Isaac David heeft veranderd in Isaacson en tevens voor zijn kleindochter de naam 
verzorgde van Judith Philip Isaac Isaacson
[Bron:-Family Search - Huw. Bijl. van huw. akte #54 te Middelburg van 05-08-1819-image 2152 uit 3059]
2023/02/19
bnnch