Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53030]

(202)11-10
4
Haas (Kleef)
Philip Levie
Feibel z.v. Yehuda
Fronica (Frederica) van Zanten
1752
Cleef
15-03-1829
10 Adar II 5589
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
16-03-1829// 11 Adar II 5589
וימת יהושע בן שבעים וששה שנים
פ"ט
איש יקר
וממשפחת גאונים
כ"ה פייבל קלייף
המכונה האאס
פו"מ מק"ק ארנהיים
בן הרב הגאון כמהור"ר יהודה
זצ"ל אבד דק"ק קלייף
נפטר יום א' יוד אדר ב' ונקבר
ביום ב' אחריו
תקפ"ט לפ"ק
תנצבהen Yehoshua stierf 76 jaar oud
hier is geborgen
een dierbare man
en van de familie van Geoniem (grote geleerden)
de ge'eerde heer Feibel Kleef
genoemd Haas
parnas en leider van de heilige gemeente Arnhem
zoon van de  geniale rabijn  onze leraar de rabiijn rabbi Yehuda
het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen, voorzitter van het beth din  (het religieuze gerechtshof) van de heilige gemeente Cleef
overleed op Zondag 10 Adar II en werd begraven
op de Maandag daarna
5589
T.N.Ts.B.H.

De Bijbelse Yehoshuah ben Nun stierf op de leeftijd van 110.
De bovenspreuk is dus aangepast aan de leeftijd van de overledene.

op 15 Maart 1829 overleed te Middelburg Philip Levie Haas, 76 jr, wedn. van Fronica v.Santen.
De overlijdensakte geeft de namen van zijn ouders niet aan, noch enige geboortedetails.
[Bron:-Family Search]
Akte #172 Middelburg 16-03-1829
Uur van overlijden elf (verm.) uur 's morgens op 15-03-1829
(image 35 uit 386)

Het geboortejaar is berekend vlg. zijn leeftijd bij overlijden.


Fronika Alexander v.Zanten overleed al op 22 Feb 1814 te Arnhem, 63 jr.oud, echtg. van Philip Levij Haas.

zij waren gehuwd te Nijmegen op 10 Sep 1783, tezelfder tijd als de bruids broer Levij Alexander met Aaltje v.Dorth.
consent van Fronika Alexanders moeder Eva Meijer, wed. Alexander Abraham d.d. 9 Jul 1783. Afkondigingen te Nijmegen op 13, 20 & 27 Jul 1783; afkondigingen te Arnhem op 27 Jul, 3 & 10 Aug 1783.


zoons:
- Levie Philip Haas, geb. te Arnhem in 1784, huwt te Groningen op 4 Nov 1827, 43 jr.oud met Henrietta Abraham Hes, geb. te Groningen op 14 Aug 1810, 17 jr.oud, dochter van Abraham Hartog Hes & Sara Salomon Gulp. dochters
- - Frederica Levie Haas, geb. 22 Dec 1829 te Amsterdam, ovl. te Warnsveld, Zutphen op 15 Apr 1908, 79 jr.oud.
- - Julia Haas, geb. te Amsterdam in 1832; huwt op 21 Jul 1866 te Nieuwer Amstel, 34 jr.oud met (haar oom) Moses Hes, uit Groningen, 46 jr.oud, zoon van Abraham Hartog Hes & Sara Salomon Gulp
- - Betje Haas, geb. te Amsterdam in 1836; huwt op 27 Jan 1869 te Amsterdam, 32 jr.oud met Marcus Loterijman, uit Woerden, 28 jr.oud, zoon van Jacob Hartog Loterijman & Ester Joseph de Jong.
- - Josephina Annette Haas, geb. te Amsterdam in 1846; huwt 1) op 8 Mei 1878 in Amsterdam, 32 jr.oud met Hartog Gans, uit Amsterdam, 29 jr.oud, zoon van David Hartog Gans & Betje Abraham Leeuwin; huwt 2) op 29 Maart 1888 in Amsterdam, gescheiden van Hartog Gans, 41 jr.oud met Simon Berlijn, uit Amsterdam, 31 jr.oud, wedn. van Sara Vogel, zoon van Philip Salomon Berlijn & Betje Isaac Swartverwer.

- Alexander Philip Haas, geb. te Arnhem in 1786; huwt op 11 Jun 1822 te Wageningen, 36 jr.oud, medicinae doctor met Johanna Hijman Jacobs, 22 jr.oud, dochter van Hijman Jacobs & Helena Hijmans.

- Henrietta Philippina Haas, geb. 1788; huwt op 15 Apr 1817 te Arnhem, 28 jr.oud met Jacobus Heijman Hendrix, 24 jr.oud, zoon van Simon Hendrix & Goetha Hendrix (dubbelgraf (202)11-1).

- Eva Philippina Haas, geb. 1789; huwt op 23 Nov 1819 te Arnhem, 20 jr.oud met Jacob Hijman Jacobs, 25 jr.oud, landeigenaar, zoon van Heijman Jacobs & Helena Heijmans.

- Sara Philippina Haas, geb. 1792; huwt op 30 Mei 1820 te Arnhem, 27 jr.oud met Isak Tobias Philips, 26 jr.oud, fabricant, zoon van Tobias Philips & Judica Oppenheim.

- Benjamin Philip Haas, geb. te Arnhem in 1794, ovl. te  Arnhem op 27 Dec 1885, 92 jr.oud, zoon van Philip Levie Haas & Frederica v.Zanten; huwt te Amsterdam op 15 Aug 1821, 27 jr.oud, zoon van Philip Levie Haas & Fronica Alexander v.Zanten, met Christina Hartog, uit Amsterdam, dochter van Hartog Mozes Hartog & Hanna Metz

2023/02/19
bnnch