Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53035]

(202)12-5
4
Isaac
Rebekka Isaac
Rivka d.v. Yitschak
Isaacson
Isaac David Isaacson
1732
28-08-1822
11 Eloel 5582
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
29 -08-1822// 12 Eloel 5582
פה טמונה
האשה החשובה והיקרה
והמהוללת מרת רבקה
בת יצחק אשת כ' אייזק
ב"ר דוד ז"ל נפטרת ביום
ד' י"א אלול ונקברת למחרתו
ביום ה' שנת תקפ"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה
hier is geborgen
de voorname en dierbare vrouw
en de met lof geprezen mevrouw Rivka
dochter van Yitschak echgenote van Eizik
zoon van David zijn herinnering zij tot zegen, overleed op
Woensdag 11 Eloel en werd begraven de volgende dag
Donderdag van het jaar 5582
T.N.Ts.B.H.
Rebekka Isaac ovl. te Middelburg op 28 Aug 1822, 90 jr.oud, wed. van Isaac Isaacson. Aangevers: Eliazer Machiel Koster, 64 jr.oud, koster en Wolf Levi Koster, 33 jr.oud, bekenden.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Middelburg 28-08-1822
Uur van overlijden 1 uur 's morgens
(image 485 uit 455)

Het geboortejaar is bepaald vlg. leeftijd bij overlijden - geen verdere gegevens over geboorte en namen van ouders.


zij was de echtgenote van (202)13-3 en de moeder van Philip Isaac David Isaacson (202)05-2
2023/02/19
bnnch