Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53038]

(202)12-8
4
Groen (Rappel)
Mozes Jacob
Mozus z.v. Jokeb
Machtel Hartog
Jacob Mozes Rappel & NN NN
28-09-1761
29 Eloel 5521
Amsterdam
07-08-1823
30 Av 5583
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
08-08-1823
ח"ק אהבת שלום
פ"נ
מאזוס בן יאקב ראפיל
נפטר יום ה' ונקבר
למחרתו ביום עש"ק
ב' דר"ח אלול תקפ"ג לפ"ק
ת נ צ ב ה
het heilige genootschap Ahavath Sjalom
hier rust
Mozus de zoon van Jokeb Rappel
overleed op Donderdag en werd begraven op
de volgende dag, de vooravond van de Heilige Shabbat (vrijdag); de 
2de dag van het nieuwemaansfeest van Eloel [=1 Eloel] 5583

T.N.Ts.B.H.


Mozes Jacob Groen overleed te Middelburg op 7 Aug 1823, 71[?, = 61] jr.oud, echtg. van Machtel Hartog. Aangever: Emanuel de Groot, 26 jr.oud, schoonzoon.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Middelburg 08-08-1823
Uur van overlijden 4 uur middag op 07-08-1823
(image 303 uit 455)

[Bron voor geboortedetails]
Ashkenazische DB van Amsterdam in het Archief van Akevoth:-
Gezinspagina Mozes Mozus Jacob Jokeb Rappel
https://www.dutchjewry.org/genealogy/ashkenazi/14163.shtml

Volgens dit gegeven was hij bij overlijden 61 jaar en niet 71 jaar, zoals de overlijdensakte meldt.
kinderen:
- Eva Mozes Groen, geb. te Amsterdam op 26 Mei 1797, huwt te Middelburg op 4 Nov 1813, 15 jr.oud met Joseph Levie v.Leuwarden, geb. te Amsterdamop 23 Feb 1794, 19 jr.oud, zoon van Levi Marcus v.Leuwarden & Mageltje Abraham Blok.
- Sara Mozes Groen, geb. 1803 te Middelburg[?] **; huwt op 16 Aug 1821 te Middelburg, 18 jr.oud met Emanuel de Groot, uit Den Haag, 24 jr.oud, zoon van Aron de Groot & Sara Huijsman; kinderen uit deze echt:
- - Izaak Emanuel de Groot (202)28-02, geb. 19 Jan 1822, ovl. te Middelburg op 28 Jan 1897, 75 jr.oud; huwt op 23 Mei 1845 te Middelburg, 23 jr.oud met Rachel Israel v.Zon, 30 jr.oud, dochter van Israel Aron v.Zon & Katje Machiels  (202)03-5.
- - Eva de Groot, geb. 24 Jan 1824, ovl. te Terneuzen op 2 Feb 1905, 81 jr.oud, wed. van Joseph Levie v.Leeuwarden.
- - Eliazer Emanuel de Groot, geb. 11 Apr 1825
- - Rachel de Groot, geb. 13 Maart 1827
- - Esther de Groot (202)35-6, geb. 1828; huwt 1) op 14 Apr 1852, 23 jr.oud met Isaak Levi Pinto, 25 jr.oud, zoon van Levie Simon Pinto & Kaatje Eliazer Izaak (Goubetz); huwt 2) op 19 Nov 1856, 27 jr.oud met Lion Maju Samehtini, 35 jr.oud.

**-dit gegeven klopt niet met de overlijdensakte behorende bij haar eigen steen (202)38-5, vlg. deze akte was zij 56 jaar bij overlijden in 1856, en dus in 1800 geboren te Amsterdam.
2023/02/19
bnnch