Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53039]

(202)13-1
2
Zon, van
Israel Eliazer
Yisrael ben Eliezer Leizer (zie opm.)
Heintje Machielse
Eliezer Israel van Zon & Mietje Alexander (zie opm.)
07-04-1774 (zie opm.)
26 Nissan 5534
Middelburg (zie opm.)
26-10-1817
16 Cheshvan 5578
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
27-10-1817//17 Cheshvan 5578
ח"ק אהבת שלום
פ"נ
איש ישר ישראל
ב"כ........ נפטר
יום א' ט"ז מרחשון
'ונקבר יום ב
תקע"ח לפ"ק
תנצבה
het heilige genootschap Ahavath Shalom
hier rust
een rechtschapen man Yisra'eel
zoon van ..... overleed
op Zondag 16 Marcheshvan
en werd begraven op Maandag
5578
T.N.Ts.B.H.
De tekst is voor een gedeelte verdwenen. Bij de ontcijfering en de vertaling is tevens gesteund op deducties, gemaakt uit de externe bronnen, die elders zijn genoemd, en waarvan de betrouwbaarheid van de conclusies hieruit getrokken, niet met volle zekerheid bevestigd kan worden.
Israel Eliazer v.Zon overleed te Middelburg op 26 Oct 1817, 44 jr.oud, koopman, echtg. van Antje v.Machielse.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Middelburg 27-10-1817
Uur van overlijden 9 uur 's morgens op 26-10-1817
(image 90 uit 484)

[Geboorte:]
op 14 Apr 1774 werd te Middelburg door mohel Menachem ben Sjmarja Zalman besneden Israel ben Eliezer Leizer, en hij valt hiermee waarschijnlijk te identificeren.
Op grond hiervan werd zijn geboortedatum en geboorteplaats bepaald.

De namen van zijn ouders zijn herleid uit de huwelijksakte van 20 Oct 1770 in 's Gravenhage.


echtgenoot van (202)10-4

Zijn huwelijk was waarschijnlijk te Middelburg op 10 Mei 1801: Israel Elias & Inetje Machielsen.

En zijn ouders huwden waarschijnlijk te Den Haag op 20 Oct 1770: de wedn. Elias Israel uit Middelburg en Mietje Alexander.

Op 1 Maart 1802 overlijdt te Middelburg de weduwe van Elias Israel.

Vroeggestorven kinderen van dit paar:
- op 11 Jan 1780 - zoon van Elias Israel
- op 9 Maart 1786 - zoon van de weduwe van Elias Israel. 6 a 7 jr.oudkinderen:
- Tannetje v.Zon (202)35-2, geb. op 5 Jan 1808 te Middelburg, ovl. op 10 Oct 1868, 59 jr.oud, koopvrouw; huwt op 25 Feb 1836 met Machiel Israel v.Zon, geb. op 1 Oct 1813, zoon van Israel Aron v.Zon & Kaatje Machiel
- Eliazer v.Zon, geb. 1809; huwt op 2 Mei 1849 te Middelburg, boekverkoper met Geertruda Roos, geb. 1817 te 's-Hertogenbosch, dochter van Carel Roos & Gerdina Johanna Kakenberg.
- Machiel Israel v.Zon, geb. 18 Feb 1813; huwt op 22 Apr 1842 in Middelburg met Roos v,Zon, geb. 15 Sep 1817, dochter van Israel Aron v.Zon & Kaatje Machiel
-Alexander Israel v.Zon, geb. 17 Apr 1815, ovl. op 27 Jan 1841, 25 jr.oud

Israel Eliazer v.Zon was tevens een broer van Roosje Eliazer v.Zon (1778-5 Maart 1839), die gehuwd was met Mozes Abraham Alberge, in diens eerste echt op 30 Apr 1809 te Den Haag.
2023/02/19
bnnch