Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[53040]

(202)13-2
4
Simons
Rachel
Isaacson
Philip Isaacson
1773
23-03-1819
27 Adar 5579 (zie opm.)
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
25-03-1819//28 Adar 5579
פ"ט
האשה חשובה הקצינה
הצנועה והחסודה נאמנתה
דחברא קדישא דגמילת
חסדים של נשים שאננות
אשת חיל מרת רייכלא
עליה השלום אשת הקצין
פו"מ אי'א כ'ש כ"ה פייס יצ"ו
נפטרת ביום ד' ונקברת
ביום ה' כ"ח אדר תקע"ט לפ"ק
תנצבה
אי"א  
איש ירא אלהים

כ"ש
כבוד שמיים

hier is geborgen
de voorname vrouw de notabele,
bescheiden en vrome, vertrouwensvrouw
van het heilige genootschap Gemilath Chasadim
van de ondernemende vrouwen
een flinke vrouw mevrouw Reichele, vrede zij over haar, echtgenote van de notabele parnas en leider, een godvrezende man, een ere voor de Hemel, te weten de ge'eerde heer Peis moge zijn Rots en Redder hem beschermen
overleed op Woensdag en werd begraven
op Donderdag 28 Adar 5579
T.N.Ts.B.H.
Rachel Simons ovl. te Middelburg op 23 Maart 1819 om 12 uur 's nachts, 45 jr.oud, echtg. van Philip Isaacson.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #Middelburg 24-03-1819
Uur van overlijden twaalf uur 's nachts op 23-03-1819
(image 248 uit 484)


Datum en plaats van geboorte, noch de namen van haar ouders, worden in de overlijdensakte genoemd.

Zij overleed op dinsdagavond 23-03-1819 laat op de avond tegen middernacht.
Vlg. de Joodse kalender was dit reeds de volgende dag, woensdag 
27 Adar 5579 (24-03-1819)

Het geboortejaar is berekend vlg. leeftijd bij overlijden.


echtgenote van (202)05-2, moeder van (202)08-2 & (202)11-06

haar huwelijk was op 7 Feb 1796 te Middelburg


2023/02/19
bnnch